Gå til indhold

Praktik på den danske ambassade

Den danske ambassade i Prag tilbyder praktikophold for tre praktikanter af et halvt års varighed. Ansøgningsfristen for efterårsperioden 1. august - 31. januar er den 1. marts. Tilsvarende er fristen for forårsperioden 1. februar - 31. juli den 12. september.

At være i praktik på den danske ambassade i Prag giver en unik international erfaring, god mulighed for udvikling både fagligt og personligt og et dybdegående indblik i, hvordan politisk arbejde ser ud i en tværkulturel kontekst.

"På den danske ambassade i Prag er der højt til loftet. Jeg bliver hørt og medinddraget i beslutningsprocesserne, og jeg oplever at der er 'frihed under ansvar'", fortæller Rasmus Baunsgaard-Pedersen, der er politisk praktikant i efteråret 2017.

Ambassaden har tre pratikantstilinger: En politisk praktikant, en handelspraktikant og en kultur- og kommunikationspraktikant. Se mere om de forskellige praktikstillinger i menuen på denne side.

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Opholdet er ulønnet, men ambassaden yder normalt en kompensation på DKK 3.100 pr. måned (fra d. 1. maj 2019) til dækning af udgifter til kost, logi og transport. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men ambassaden vil i de fleste tilfælde være behjælpelig med dette.