Gå til indhold

Ophold og arbejde

EU-borgere i Tjekkiet behøver ikke opholdstilladelse, men kan få et såkaldt EU-opholdsbrev.

Registrering hos fremmedpolitiet

Man skal lade sig registrere hos fremmedpolitiet i den by, man bor i, hvis man skal opholde sig i landet mere end 30 dage, og registreringen skal foregå inden 30 dage efter ankomst til landet. I Prag foregår dette hos:

Prague Office of Foreign Police
Olšanská 2, Prag 3
Tlf.: 974 820 317
E-mail: [email protected]

Se mere her

Adresseændring

Enhver adresseændring skal meddeles til fremmedpolitiet inden for tre dage.

EU-opholdskort

EU-borgere skal ikke længere have opholdstilladelse for at opholde sig eller arbejde i Tjekkiet i længere tid. Man har ret, men ikke pligt, til at ansøge om et EU-opholdskort, som i mange sammenhænge er nødvendigt, hvis man skal bo i Tjekkiet. 

Hos fremmedpolitiet kan EU-borgere søge om et EU-opholdskort (průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU). For at søge om opholdsbevis skal følgende medbringes:

  • Udfyldt ansøgningsformular
  • To pasbilleder
  • Dansk pas
  • Dokumentation for opholdets formål
  • Dokumentation for sygeforsikring   
  • Bevis for bopæl i Tjekkiet (lejekontrakt eller erklæring fra udlejer el.lign.)

Ansøgning om EU-opholdskort er gratis.

Yderligere information om ophold i Tjekkiet kan findes på det tjekkiske Indenrigsministeriets hjemmeside.
Nyttig information kan også findes på det tjekkiske Udenrigsministeries hjemmeside.

På Europa-Kommissionens hjemmeside kan man finde oplysninger om, hvilke regler, rettigheder og muligheder der eksisterer i forbindelse med at tage ophold og arbejde i andre EU-lande. Her vil man, på dansk, kunne læse mere om, hvorledes man opnår social sikring i Tjekkiet, hvilke skatteregler der gælder, og hvorledes man kan søge beskæftigelse m.v.

Danskerlisten

Danskere, der skal bo i Tjekkiet i længere tid, opfordres til at registrere sig på Danskerlisten. Informationerne er alene til ambassadens eget brug og benyttes i en nødsituation, eller hvis ambassaden fx har behov for at sende informationer ud til fastboende danskere. For at holde databasen så opdateret som muligt bedes man meddele ambassaden, når man flytter fra Tjekkiet og derfor ikke længere bør stå i databasen.

Arbejde

Som dansker og EU-borger kan man søge om arbejde i Tjekkiet uden særlige formaliteter, men man skal være forberedt på, at de fleste jobs kræver tjekkiske sprogkundskaber.

På Europa-Kommissionens hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger om, hvilke regler, rettigheder og muligheder der eksisterer i forbindelse med at tage ophold og arbejde i andre EU-lande. Her vil man på dansk kunne læse mere om, hvorledes man opnår social sikring i Tjekkiet, hvilke skatteregler der gælder, og om hvorledes man kan søge beskæftigelse m.v.

hjemmesiden for Tjekkiets administrationsportal kan man også finde meget information om det at flytte til og bo i Tjekkiet.

Yderligere oplysninger kan også søges hos den tjekkiske ambassade i København.

Integrationscentre – gratis bistand til udlændinge i Tjekkiet

I Tjekkiet har udlændinge mulighed for at få gratis bistand i forhold til kontakt med de offentlige myndigheder ved at henvende sig til de såkaldte interkulturelle assistenter i landets 14 integrationscentre. Der er også sådanne assistenter i Prag og Brno, Tjekkiets næststørste by, tilknyttet kommunerne.

Centrene bistår alle udlændinge med lovligt ophold i Tjekkiet. Ydelserne er gratis og omfatter især juridisk og social rådgivning, sprogkurser, tolkning og hjælp med kontakt til myndighederne.

Find integrationscenter i din region her.

Har du flere spørgsmål?

Læs afsnit Ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside.