Gå til indhold

Statsborgerskab

På denne side findes der oplysninger om reglerne for dansk indfødsret/statsborgerskab.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Der henvises i øvrigt til ministeriets hjemmeside.

Bevarelse og fortabelse af dansk statsborgerskab

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab bevares, klik på linket Bevarelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab fortabes, klik på linket Fortabelse af dansk statsborgerskab.

Bevis for dansk statsborgerskab

For nærmere oplysninger om mulighederne for at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab, klik på linket Bevis for dansk statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab - nye regler pr. 01/09/2015

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015.

Under linket Dobbelt statsborgerskab findes der oplysninger om reglerne for dobbelt statsborgerskab.

Regler for dansk indfødsret

De gældende regler for dansk indfødsret (eller statsborgerskab, som det også kaldes) findes i bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret (indfødsretsloven) samt i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation 

Statsløse født i Danmark

Under linket Statsløse født i Danmark findes der oplysninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab for statsløse født i Danmark.

Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere

Under linket Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere findes der oplysninger om, hvordan tidligere danske statsborgere samt statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring.

Udenlandske statsborgere

Under linket Udenlandske statsborgere findes der oplysninger om, hvordan udenlandske statsborgere kan erhverve dansk statsborgerskab.

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og har du mistet dit danske statsborgerskab ved at erhverve et andet statsborgerskab før den 1. september 2015?

Nåede du ikke at søge i forbindelse med den første 5-årige overgangsordning, så er der godt nyt til dig. Folketinget vedtog nemlig i juni 2021 en ny 5-årig overgangsordning, som giver mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Overgangsordningen træder i kraft den 1. juli 2021 og skal gælde indtil den 1. juli 2026.

Reglerne fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere.

Hvordan kan jeg have mistet mit danske statsborgerskab?

Hvis man som tidligere dansk statsborger har ansøgt om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret.

Med virkning fra den 1. september 2015 blev denne bestemmelse ophævet, og danske statsborgere som efter denne dato har ansøgt om et fremmed statsborgerskab mister ikke længere det danske statsborgerskab.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge- og Integrationsministeriet har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning, så du opfordres til at besøge din ambassades hjemmeside for nærmere oplysning herom.