Gå til indhold

Kørekort

Mistet kørekort, ombytning til tjekkisk kørekort og internationalt kørekort.

Et gyldigt kørekort fra et EU-land gælder overalt i EU.

Anskaffelse af tjekkisk kørekort - fast bopæl i Tjekkiet

Danske statsborgere og andre EU-borgere, som tager ophold i Tjekkiet, er uanset længden af deres ophold ikke forpligtet til at ombytte deres kørekort til et tjekkisk. Hvis man dog af forskellige årsager alligevel ønsker at få et tjekkisk kørekort, har man krav på at få det ombyttet.

Flere oplysninger findes her.

Internationalt kørekort

Ansøgning om internationalt kørekort skal ske ved personlig henvendelse til ambassaden.

Internationale kørekort udstedes centralt i Danmark af Rigspolitichefen. Ekspeditionstiden er normalt 3-4 uger.

Følgende kræves:

  • ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
  • Ét nyt pasfoto (3,5 x 4,5 cm)
  • gyldigt dansk kørekort.

For udstedelsen af internationalt kørekort kræves et gebyr. Se en liste over gebyrer her.

Mistet dansk kørekort - fast bopæl i Tjekkiet

Det er ikke længere muligt for danskere med bopæl i udlandet (anmeldt som udrejst i CPR-registeret) at få udstedt et dansk kørekort. Dette medfører, at du, hvis du mister dit danske kørekort - uanset årsagen -, skal have udstedt et tjekkisk kørekort som erstatning for det danske. For at de tjekkiske myndigheder kan udstede et kørekort, skal du indhente den nødvendige dokumentation via den relevante kommune i Danmark, dvs. kommunen, hvor du er anmeldt som udrejst fra. Se evt. kommuneoversigt.

Dokumentationen består af et dokument på engelsk eller tysk med de oplysninger, der skal bruges, for at de tjekkiske myndigheder kan udstede et tjekkisk kørekort med de samme specifikationer som mistede danske kørekort.

Flere oplysninger findes her.

Mistet dansk kørekort - under ferieophold i Tjekkiet

Dansk kørekort må kun udstedes til borgere, der har fast bopæl i Danmark. Fast bopæl er defineret som ophold i Danmark i mindst 185 dage i et kalenderår.

Hvis du mister dit danske kørekort i udlandet under ferie, skal du kontakte Færdselsstyrelsen, som kan udstede en erklæring om, at du har et gyldigt dansk kørekort ("erklæring om førerret").

Hvis du har MitID, kan du anmelde tabet af dit kørekort på hjemmesiden: https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Mistet-koerekort.

 

Har du fast bopæl i Danmark og ønsker at forny dit danske kørekort, kan du gøre dette ved at besøge ethvert Borgerservice-center i Danmark.

Har du ikke fast bopæl i Danmark, kan du ikke forny dit danske kørekort. Du skal i stedet søge om kørekort hos transportmyndighederne i dit bopælsland for at ændre dit danske kørekort til et lokalt. Færdselsstyrelsen kan udstede en erklæring om, at du tidligere har haft et gyldigt dansk kørekort ("erklæring om førerret"). Du kan anmode om erklæringen ved at sende en skriftlig anmodning til Færdselsstyrelsen med dit navn og kontaktoplysninger.

 

Færdselsstyrelsen

Sorsigvej 35

6760 Ribe

Tlf. +45 72 21 88 99

E-mail: [email protected]

 

Missionen kan hjælpe dig med at kontakte Færdselsstyrelsen for at anmode om en erklæring vedrørende dine kørselsrettigheder.Du vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr ifølge bekendtgørelsen om betaling for ydelser leveret af den danske udenrigstjeneste.

 

Vær opmærksom på, at erklæringen sendes direkte til dig af Færdselsstyrelsen.

 

Det anbefales at downloade kørekort-appen fra App Store eller Google Play. Det er dog stadig påkrævet at have dit fysiske kørekort med, når du kører uden for Danmark.

 

 

Tjekkisk kørekort

Ansøgning om tjekkisk kørekort skal foretages hos den lokale myndighed i distriktet, hvor man bor. I Prag er adressen: Na Pankráci 1685/17,19 Prag 4 - Business Centrum Vyšehrad, tlf.: +420 12444, +420 236 005 490.