Gå til indhold

Kørekort

Mistet kørekort, ombytning til tjekkisk kørekort og internationalt kørekort.

Et gyldigt kørekort fra et EU-land gælder overalt i EU.

Anskaffelse af tjekkisk kørekort - fast bopæl i Tjekkiet

Danske statsborgere og andre EU-borgere, som tager ophold i Tjekkiet, er uanset længden af deres ophold ikke forpligtet til at ombytte deres kørekort til et tjekkisk. Hvis man dog af forskellige årsager alligevel ønsker at få et tjekkisk kørekort, har man krav på at få det ombyttet.

Flere oplysninger findes her.

Internationalt kørekort

Ansøgning om internationalt kørekort skal ske ved personlig henvendelse til ambassaden.

Internationale kørekort udstedes centralt i Danmark af Rigspolitichefen. Ekspeditionstiden er normalt 3-4 uger.

Følgende kræves:

  • ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
  • Ét nyt pasfoto (3,5 x 4,5 cm)
  • gyldigt dansk kørekort.

For udstedelsen af internationalt kørekort kræves et gebyr. Se en liste over gebyrer her.

Mistet dansk kørekort - fast bopæl i Tjekkiet

Det er ikke længere muligt for danskere med bopæl i udlandet (anmeldt som udrejst i CPR-registeret) at få udstedt et dansk kørekort. Dette medfører, at du, hvis du mister dit danske kørekort - uanset årsagen -, skal have udstedt et tjekkisk kørekort som erstatning for det danske. For at de tjekkiske myndigheder kan udstede et kørekort, skal du indhente den nødvendige dokumentation via den relevante kommune i Danmark, dvs. kommunen, hvor du er anmeldt som udrejst fra. Se evt. kommuneoversigt.

Dokumentationen består af et dokument på engelsk eller tysk med de oplysninger, der skal bruges, for at de tjekkiske myndigheder kan udstede et tjekkisk kørekort med de samme specifikationer som mistede danske kørekort.

Flere oplysninger findes her.

Mistet dansk kørekort - under ferieophold i Tjekkiet

Er du fastboende i Danmark og mister du under ferieophold i Tjekkiet dit danske kørekort, skal du henvende dig til det lokale politi og få lavet en politianmeldelse. Samtidigt skal du kontakte Færdselsstyrelsen.  

Tjekkisk kørekort

Ansøgning om tjekkisk kørekort skal foretages hos den lokale myndighed i distriktet, hvor man bor. I Prag er adressen: Na Pankráci 1685/17,19 Prag 4 - Business Centrum Vyšehrad, tlf.: +420 12444, +420 236 005 490.