Gå til indhold

Udenrigspolitik

Tjekkiets udenrigspolitiske situation i overordnede træk.

Siden Fløjlsrevolutionen i 1989 har det ledende motiv i Tjekkiets udenrigspolitik været på ny at blive en integreret del af Europa og den vestlige alliance. Som følge heraf var optagelsen i NATO i 1999 og medlemskabet af EU i 2004 afgørende milepæle.

Europæisk samarbejde
Medlemskabet af EU er en af grundstenene i Tjekkiets udenrigspolitik. Tjekkiet er ikke medlem af eurosamarbejdet. Selvom landet i dag med sine gode økonomi opfylder konvergenskriterierne, ønsker regeringen ikke at sætte en dato for indtræden. De seneste års kriser i eurozonen har ført til udbredt skepsis for medlemskab, som der ikke er støtte til i befolkningen. Blandt EU’s vigtigste opgaver fremadrettet anses at være beskyttelse af de ydre grænser, færdiggørelse af EU’s indre marked, og bekæmpelse af terrorisme, herunder mere effektiv beskyttelse mod cyberangreb. Tjekkiet er en stærk modstander af indførelse af en omfordelingsmekanisme for flygtninge. På grund af stop for modtagelse af omfordelte flygtninge under mekanismen, har Kommissionen lagt sag an mod Tjekkiet, Ungarn og Polen ved EU-domstolen, der stadig er verserende.

NATO
Tjekkiet deltager aktivt i NATO-samarbejdet og har ydet et betydeligt troppebidrag til Afghanistan. Landet deltager derudover i missioner i Mali og Irak, ligesom tjekkiske tropper indgår i NATO’s Enhanced Forward Presence i Baltikum. Tjekkiet lever ikke op til NATO-målsætningen om anvendelse af 2 % af BNP på forsvaret, men har en målsætning om at øge forsvarsbudgettet til 1,4 % af BNP i 2021. 

Tjekkiet og dets naboer
Tjekkiet er en del af Visegrád-gruppen, en uformel platform for de fire centraleuropæiske lande Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Gruppens formål er at styrke samarbejdet mellem landene og bistå hinanden i at fremme den europæiske integration i regionen. Gruppen har også spillet en rolle i den europæiske debat i forbindelse med flygtningekrisen, hvor den særligt har markeret sig i modstanden mod tvungen omfordeling af flygtninge. Den tjekkiske regering ønsker at fastholde de tætte relationer med de andre lande i Visegrád-gruppen.

Tjekkiet har også tætte bilaterale forhold til sine andre naboer. Tyskland er Tjekkiets største handelspartner. Forholdet til såvel Tyskland som Østrig har dog til tider været anspændt og præget af, at omkring 3 millioner Sudeter-tyskere blev udvist af Tjekkoslovakiet ved de såkaldte Beneš-dekreter efter 2. Verdenskrig.

http://www.mzv.cz