Gå til indhold

Invest in Denmark

Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation er forankret i Udenrigsministeriet som en del af The Trade Council og arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Målsætningen for Invest in Denmark er at skabe og bevare videnstunge arbejdspladser i Danmark for derigennem at styrke erhvervslivets globalisering, skabe vækst og forbedre kompetence- og vidensniveauet i Danmark.

Medarbejdere tæt på virksomhederne verden over

Invest in Denmark har specialiserede medarbejdere på udvalgte ambassader, innovationscentre og generalkonsulater i Europa, Asien og Nordamerika. Medarbejderne opsøger potentielle udenlandske investorer med henblik på at identificere konkrete projekter og tilbyde information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, offentlige instanser, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af ”fact-finding”-besøg i Danmark og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark.

Regionalt setup skaber investeringer i hele Danmark

For at styrke markedsføringen af hele Danmark har Invest in Denmark indgået et tæt og formaliseret samarbejde med danske regioner om tiltrækning af udenlandske investeringer.

Samarbejdet med de tre vestdanske regioner - Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland er foreløbigt for perioden 2007-2014 forankret i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI). Under FVI er ansat syv regionale projektledere, som er placeret i fire forskellige vestdanske udviklingsmiljøer.
Et tilsvarende samarbejde med Region Sjælland løber indtil videre for perioden 2008-2014 og indebærer placering af en regional projektleder på CAT/Risø i Roskilde. 

Danske kompetenceklynger tiltrækker udenlandske investeringer

Invest in Denmark udfører en målrettet salgsindsats over for udenlandske virksomheder ved markedsføring af danske spidskompetencer inden for udvalgte klynger, som du kan læse mere om på www.investindk.com. Da Invest in Denmark har et internationalt fokus, er al information på siden på engelsk.

Cleantech: Danmark er førende inden for grøn energi og går foran med en ambitiøs klimastrategi, der skal gøre os fri af fossile brændstoffer inden 2050. Omkring 1100 virksomheder og 60.000 medarbejdere arbejder allerede i den danske cleantech-branche, som styrkes yderligere af udenlandske investeringer. Blandt de grønne styrkepositioner er vindenergi, biobrændstoffer samt elbiler og smart grid.

ICT (informations- og kommunikationsteknologi): Danmarks IT-klynge har internationalt format og mulighederne for udvikling og test er i verdensklasse. Den veludviklede danske IT-infrastruktur og den lette adgang til kvalificerede innovationsmindede medarbejdere er yderligere med til at fremme interessen for at placere IT-investeringer i Danmark. Forretningsområderne er typisk inden for trådløs og mobil teknologi, softwareudvikling og akustik.

Life Science: Life science-klyngen i Danmark har udviklet sig til en af de stærkeste i Europa med et stort netværk af universiteter, hospitaler og virksomheder, der arbejder inden for medicinsk teknologi, bioteknologi og lægemidler. Fokus er i høj grad på forskning og udvikling. Ikke mindst evnen til at samarbejde på tværs af offentlige institutioner og private virksomheder gør Danmark attraktivt for udenlandske investorer med fokus på biotech eller medtech.

Maritime: Danmark har en af verdens største shipping-industrier baseret på en lang tradition og avancerede teknologier understøttet af gode rammevilkår. Den maritime industri omfatter både shipping, offshore og avancerede maritime teknologier.

Invest in Denmarks gratis ydelser

Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Arbejdet med udenlandske investorer foregår i fuld fortrolighed, medmindre andet er aftalt. Du kan læse om konkrete investeringsprojekter på www.investindk.com.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Invest in Denmark for yderligere information om Danmark som investeringsland og de danske kernekompetencer. På www.investindk.com finder du hurtigt den rette kontaktperson.