O velvyslanci

Velvyslancem Dánského království v České republice je Søren Kelstrup.

Søren Kelstrup je od 1. září 2021 dánským velvyslancem v České republice.

V dánské zahraniční službě pracuje od roku 1992.

Před svým nástupem na misi v Praze byl Søren Kelstrup vedoucím kanceláře pro obchodní politiku a analýzu na Ministerstvu zahraničních věcí v Kodani – nejprve v letech 2007–2012 a poté znovu 2017–2021. V mezidobí byl dánským velvyslancem v Estonsku. V letech 2005 až 2007 působil jako zástupce vedoucího Odboru pro mezinárodní obchod. V letech 2001-2004 a 2004-2005 byl prvním tajemníkem a poradcem dánské delegace WTO v Ženevě. V letech 1999 až 2001 pracoval v odboru pro Asii na ministerstvu zahraničních věcí poté, co byl 2 roky tajemníkem premiéra Poula Nyrup Rasmussena. Předtím pracoval mj. na přípravách dánského předsednictví OBSE v roce 1997 nebo jako zástupce velvyslance v Bukurešti.

Søren Kelstrup má magisterský titul z politologie, kterou studoval na Univerzitě v Aarhusu v Dánsku. V Dánsku byl vyznamenán dánským řádem Dannebrog - Rytíř 1. stupně a v Estonsku řádem kříže Terra Mariana.