Gronsko

Grónsko je se svou rozlohou 2 166 086 km² největším ostrovem na světě.

Grónsku dominuje masivní Grónský ledovcový přikrov, který pokrývá zhruba 85 % povrchu a představuje druhou největší souvislou ledovou plochu na světě. V některých místech dosahuje tloušťka ledu až 3,5 km. Nejsevernější výběžek ostrova se nazývá mys Morris Jesup a je nejsevernější pevninskou oblastí světa vzdálenou přibližně 740 km od severního pólu. Nejjižnější cíp ostrova - mys Farewell - leží na stejné zeměpisné šířce jako Oslo či Helsinky.

Podobně jako Faerské ostrovy je i Grónsko součástí Dánského království, i když s rozsáhlou autonomií.

Věděli jste, že... 

  • v grónštině se Grónsko nazývá Kalaallit Nunaat, což v překladu znamená Země lidí?
  • podle posledního sčítání obývá Grónsko asi 56 000 obyvatel, což z něj dělá nejméně osídlenou zemi na světě? Obyvatelé žijí ve městech či osadách v pobřežních oblastech, které nepokrývá led. Většina obyvatelstva se soustřeďuje v západním Grónsku.
  • hlavním městem Grónska je Nuuk s 16 000 obyvateli? Jeho privilegiem jsou osvětlené přechody pro chodce a kruhové objezdy, které jinde v Grónsku nenajdete.
  • většinu grónské populace tvoří Inuité, kteří na ostrov přišli před zhruba 4 500 lety ze Severní Ameriky? Většina Gróňanů tak pociťuje silné vazby k Inuitům kanadským, aljašským a sibiřským.
  • ekonomika je založena především na rybolovu, který tvoří až 90 % exportu země?
  • z geografického pohledu je Grónsko součástí severoamerického kontinentu, z geopolitického hlediska patří země do Evropy, a pokud jde o státní příslušnost, je Grónsko součástí Dánska?
  • na rozdíl od Dánska není Grónsko členem Evropské unie?
  • grónsko přestalo být dánskou kolonií v roce 1953, kdy se Gróňané stali rovnoprávnými občany Dánského království? V roce 1978 získala země autonomní status s právem zřízení vlastního parlamentu? V roce 2009 došlo ke změně statutu země a autonomie se ještě rozšířila. Namísto samosprávní vlády tak dnes oficiálně existuje grónská vláda.
  • první cesta napříč ledovou pokrývkou Grónska (na lyžích) se datuje do roku 1888?
  • do žádného grónského města nevedou silnice? Dlouhé vzdálenosti se překonávají buďto letadlem, helikoptérou nebo lodí.

Zdroj: https://visitgreenland.com/

Užitečné odkazy

https://visitgreenland.com/