Faerske ostrovy

Faerské ostrovy se nachází v Atlantském oceánu, takřka na půl cesty mezi Norskem, Islandem a Skotskem. Ostrovů je celkem 18 a dělí je od sebe úžiny a fjordy.

Věděli jste, že...

  • faerské ostrovy zabírají celkovou plochu 1 395,74 km2 a tvoří je 18 ostrovů, 11 ostrůvků a 779 malých skalních ostrůvků?

  • faerské ostrovy jsou autonomní součástí Dánska? Ostrovy byly dánskou državou do roku 1948, kdy Dohodou o samostatnosti získaly samosprávu. Oblasti obrany a zahraniční politiky nespadají pod pravomoc faerské autonomie, ale místní orgány mohou vyjednávat vlastní smlouvy o rybolovu s třetími zeměmi, a to za účasti Dánského ministerstva zahraničí či bez něj.

  • na rozdíl od Dánska nejsou Faerské ostrovy členy Evropské unie?

  • na ostrovech žije asi 49 000 obyvatel, což je téměř o polovinu méně, než kolik tam žije ovcí?

  • hlavním městem je Tórshavn s téměř 20 000 obyvateli?

  • nejdůležitějším odvětvím na ostrovech je rybolov, který představuje 97 % exportu? Důležitým zdrojem příjmu je také cestovní ruch.

  • úředním jazykem je faerština a dánština?

http://www.faroeislands.com/