Víza

Před cestou do Dánska si zjistěte, zda se Vás týká vízová povinnost.

Upozorňujeme, že dánské velvyslanectví v Praze v současné době nevystavuje ani víza ani povolení k pobytu. Nejbližším místem, kde je možné o vízum zažádat, je velvyslanectví ve Vídni nebo v Berlíně. Požadavky, které musíte pro vystavení víza splnit, Vám spolu s dalšími informacemi sdělí přímo na velvyslanectví, kde víza vystavují.

Jste-li občanem České republiky či jiné země EU/EHP, pak pro vstup du Dánska (včetně Grónska a Faerských ostrovů) vízum nepotřebujete. Po 3 měsících pobytu v Dánsku se nicméně musíte zaregistrovat.

Pokud máte v ČR (či v jiné zemi schengenského prostoru) trvalý nebo dlouhodobý pobyt, pak nepotřebujete pro vstup do Dánska vízum za předpokladu, že délka pobytu (či celková délka více pobytů během půl roku) nepřesáhne dobu 3 měsíců a že nebudete vykonávat placenou zaměstnaneckou či samostatně výdělečnou činnost. V opačném případě je třeba zažádat o pracovní povolení. Existuje ale několik výjimek, u kterých není nutné o pracovní povolení do 3 měsíců žádat, jedná se například o výuku, účast na kurzech, schůzkách, jednáních apod. Více informací naleznete zde.

Vízum se nevyžaduje také v případě, že jste občanem země bez vízové povinnosti. Zjistěte si, zda se Vás týká vízová povinnost.

Podívejte se na seznam míst, kde je možné žádat o víza a povolení k pobytu.