Sjednocování rodin

Pravidla sjednocování rodin
Máte-li v Dánsku blízké příbuzné, můžete zažádat o povolení k pobytu v rámci sjednocování rodin. Více informací o sjednocování rodin naleznete na stránkách Dánské imigrační služby.