Pobyt a práce

Informace o pobytu a práci v Dánsku

Občané České republiky a zemí EU/EHP

Občané České republiky potřebují pro vstup do Dánska platný cestovní pas či občanský průkaz.

Přesáhne-li délka pobytu v Dánsku tři měsíce, pak se jako občané členského státu EU/EHP musejí zaregistrovat. Po registraci mohou zažádat o zapsání do registru CPR (Civil Registration System) a získat osobní CPR číslo a kartu zdravotního pojištění. Registrace do CPR je povinná při pobytu delším než 6 měsíců.

Občané EU/EHP nepotřebují pro pobyt a práci v Dánsku žádné povolení. Obecné informace o práci v rámci EU naleznete zde, pro více informací o práci v Dánsku navštivte portál Work in Denmark

Chystáte se pracovat v Dánsku a chcete přijet se svojí rodinou? Přečtěte si pravidla pobytu pro rodinné příslušníky.

 

Občané zemí mimo EU/EHP

Pokud nejste občanem EU, pak je třeba zažádat o pracovní povolení a povolení k pobytu, které je podmínkou získání pracovního povolení. Žádosti se obvykle podávají v zemi trvalého pobytu žadatele nebo v zemi, kde žadatel pobývá. V současné době není možné žádat o povolení k pobytu na velvyslanectví v Praze. Nejbližším místem, kde je možné o povolení k pobytu zažádat, je velvyslanectví ve Vídni. Podívejte se na kompletní přehled míst, kde můžete zažádat o vízum a povolení k pobytu v Dánsku.

V rámci schématu tzv. zelené karty máte také možnost zažádat o povolení k pobytu s cílem najít si práci přímo v Dánsku. Další informace o pracovních povoleních a povoleních k pobytu najdete na internetové stránce Dánské imigrační služby.

 

Občané s trvalým pobytem v ČR

Pokud máte v ČR (či v jiné zemi schengenského prostoru) trvalý nebo dlouhodobý pobyt, pak nepotřebujete pro vstup do Dánska vízum za předpokladu, že délka pobytu (či celková délka více pobytů během půl roku) nepřesáhne dobu 3 měsíců a že nebudete vykonávat placenou zaměstnaneckou či samostatně výdělečnou činnost. V opačném případě je třeba zažádat o pracovní povolení. Existuje ale několik výjimek, u kterých není nutné o pracovní povolení do 3 měsíců žádat, jedná se například o výuku, účast na kurzech, schůzkách, jednáních apod. Více informací naleznete zde.