Odborné stáže

Žádosti se obvykle podávají v mateřské zemi nebo v zemi současného pobytu žadatele.

Podrobnější informace o povoleních k pobytu a pracovních povolení pro odborné stáže jsou k dispozici na internetových stránkách Dánské imigrační služby.

Před podáním žádosti si pečlivě přečtěte pravidla pro vyplnění formuláře uvedená na jeho první straně.

Žádost musí být zaslána poštou nebo podána osobně.