Au Pairs

Chcete odjet do Dánska jako au pair? Přečtěte si důležité informace.

Občané členských států EU/EHP, a tedy i České republiky, nepotřebují pro vstup do Dánska vízum, povolení k pobytu ani pracovní povolení. Délka pobytu není omezená, po 3 měsících se však musíte zaregistrovat.

Občané třetích zemí potřebují pro pobyt a práci v Dánsku vízum a povolení. Délka pobytu je omezená na maximální dobu 12 měsíců.

Pozn.: V současné době není možné žádat o povolení k pobytu na velvyslanectví v Praze. Nejbližším místem, kde je možné o povolení k trvalému pobytu zažádat, je velvyslanectví ve Vídni.

Více informací o práci au pair v Dánsku najdete na internetových stránkách Dánské imigrační služby