Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tjekkiet.

Senest opdateret 01-12-2020 kl. 14:32
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tjekkiet. 

Læs rejsevejledningen for Tjekkiet.

Information om konkrete restriktioner i Tjekkiet opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tjekkiet.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Indrejserestriktioner

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.


Til den 12. december 2020 indføres nødretstilstand i Tjekkiet, herunder begrænsninger i den personlige bevægelsesfrihed. I medfør af de øvrige kriseforanstaltninger er også hoteller lukkede, og det er kun muligt at rejse i Tjekkiet med anerkendelsesværdig grund (bl.a. arbejde, erhverv, familiebesøg og hospitalsbehandling). Grænserne er ikke lukkede, men turisme eller besøg af venner er ikke muligt. Yderligere informationer findes på det tjekkiske indenrigsministeriums hjemmeside.

Kilde: det tjekkiske indenrigsministerium


Fra den 9. november 2020 ændrer Tjekkiet det nationale system for rejserestriktioner med inddeling af EU+ lande i tre kategorier (grøn, orange og rød). Danmark er p.t. i den orange kategori.

 

Personer, der ankommer fra lande i grøn kategori, kan indrejse uden begrænsninger. 


Personer, der ankommer fra lande i orange kategori, kan indrejse uden begrænsninger undtagen udlændinge, der indrejser med henblik på arbejde (f.eks. sæsonarbejdere) eller studier i Tjekkiet. Disse personer er forpligtet til at gennemgå en PCR-test i Tjekkiet inden for 5 dage efter ankomsten og fremvise et negativt testresultat til sin arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Alternativt kan man fremvise et PCR-testresultat udstedt af et andet EU-land, der ikke må være ældre end 72 timer. Danmark er p.t. i orange kategori. 


Personer, der inden for de seneste 14 dage inden indrejsen har opholdt i mere end 12 timer i lande i rød kategori er forpligtet til at udfylde formular Public Health Passenger Locator Form inden deres ankomst i Tjekkiet, hvormed der sker automatisk underretning af den regionale sundhedsmyndighed (hygiejnestation). Efter udfyldelsen og afsendelsen af formularen, modtager man en bekræftelses-e-mail. Bekræftelsen skal fremvises ved grænse- eller opholdskontrollen. Desuden er man forpligtet til at gennemgå en PCR-test i Tjekkiet inden for 5 dage efter ankomsten (gælder dog ikke børn under fem år). Hvis man ikke indsender et PCR-testresultat til den regionale sundhedsmyndighed inden for 7 dage efter ankomsten, skal man gå i 10 dages karantæne. Det er også muligt at indsende et PCR-testresultat udstedt af et andet EU-land. Beviset skal leveres til den regionale sundhedsmyndighed umiddelbart efter ankomsten og testresultatet må ikke være ældre end 72 timer. 

Restriktionerne gælder dog ikke for:

- pendlere

- akut sundhedsmæssige, familie- og forretningsrejser, der ikke overstiger 24 timer

- transit, der ikke overstiger 12 timer

På nuværende tidspunkt er de fleste europæiske lande i den røde kategori.

Indrejsereglerne gælder for tjekkiske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med permanent eller midlertidig opholdstilladelse i Tjekkiet eller et andet EU-land.

EU+ inkluderer EU-lande, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Schweiz, Andorra, San Marino og Vatikanet. 

Listen over lande opdateres ugentligt (om fredagen) med virkning fra mandagen. Fra mandag den 30. november 2020 gælder:

Kilde: det tjekkiske sundhedsministerium

 

Det bemærkes, at ovenstående rejsemodel gælder samtidigt med restriktioner, der indføres under nødretstilstand - se ovenfor. 


Der er ikke længere kontrol ved Tjekkiets indre grænser. Rejsende skal dog være opmærksom på, at politiet kan udføre stikprøvevis kontrol ved grænsen til nabolande og på indenrigsflyvninger.


Man kan finde svar på de fleste spørgsmål vedr. tjekkisk grænsekontrol og indrejsemuligheder på det tjekkiske indenrigsministeriums hjemmeside.

Karantæneregler

Udlændinge, der ankommer fra lande i orange kategori med henblik på arbejde (f.eks. sæsonarbejdere) eller studier i Tjekkiet er forpligtet til at gennemgå en PCR-test i Tjekkiet inden for 5 dage efter ankomsten og fremvise et negativt testresultat til sin arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Alternativt kan man fremvise et PCR-testresultat udstedt af et andet EU-land, der ikke må være ældre end 72 timer. I tilfælde af at man ikke vil gennemgå en PCR-test, tillades man at komme på arbejdsplads eller uddannelsesinstitution først efter 14 dage efter ankomsten i Tjekkiet. Danmark er p.t. i orange kategori.

Alle personer, der har opholdt sig i løbet af de sidste 14 dage i mere end 12 timer i lande i den røde kategori, er forpligtet til at udfylde formular Public Health Passenger Locator Form inden deres ankomst i Tjekkiet og hermed underrettes automatisk den regionale sundhedsmyndighed (hygiejnestation).

 

Efter udfyldelsen og afsendelsen af formularen, modtager man en bekræftelses-e-mail. Bekræftelsen skal fremvises ved grænse- eller opholdskontrollen.

Desuden er alle personer, der har opholdt sig i lande i den røde kategori, forpligtet til at gennemgå en PCR-test i Tjekkiet inden for 5 dage efter ankomsten. Hvis man ikke indsender et PCR-testresultat til den regionale sundhedsmyndighed inden for 7 dage efter ankomsten, skal man gå i 10 dages karantæne.

 

Det er også muligt at indsende et PCR-testresultat udstedt af et andet EU-land. Beviset skal leveres til den regionale sundhedsmyndighed umiddelbart efter ankomsten og må ikke være ældre end 72 timer. Denne regel gælder for tjekkiske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med permanent eller midlertidig opholdstilladelse i Tjekkiet eller et andet EU-land.

Restriktionerne gælder dog ikke for:

- pendlere

- akut sundhedsmæssige, familie- og forretningsrejser, der ikke overstiger 24 timer

- transit, der ikke overstiger 12 timer

Du kan finde yderligere informationer hos det tjekkiske indenrigsministerium.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Tjekkiet.

Transitmuligheder

Det er tilladt for personer med fast bopæl i Danmark at rejse i transit gennem Tjekkiet.

Lokale restriktioner

Udgangsforbud

Regeringen har med virkning fra den 5. oktober 2020 besluttet at genindføre nødretstilstand i Tjekkiet, der vil foreløbigt gælde indtil den 12. december 2020.

Al udgang med undtagelse af transport til arbejde, indkøb, familie og lægebesøg er forbudt. Det er dog tilladt at gå tur i naturen højst seks personer sammen. Medlemmer af samme husholdning er undtaget. 

Til den 2. december er mellem kl. 23:00 og kl. 04:59 kun transport til arbejde, akut lægebesøg og hundeluftning (max 500 m fra hjemmet) tilladt.

Forsamlingsforbud

Det er tilladt at gå i butikker i gruppen af max 2 personer. Der tillades 1 kunde pr. 15 m2 gulvareal.

Til den 2. december må der forsamles max 6 personer.

Til den 2. december indføres begrænsning på max 20 deltagere ved bryllupper og begravelser.

Myndighedernes anvisninger ift. at reducere smitte skal altid følges, herunder kravet om mindst to meters afstand.

Mundbind

Krav om mundbind gælder alle indendørsområder (undtaget i private hjem). 

Det gælder også arbejdspladser, hvor der ikke overholdes mindst to meters afstand, i restauranter/cafeer, ved indendørsarrangementer uanset antal deltagere eller i fælles arealer på skoler og andre skolefaciliteter.

Ligeledes i al kollektiv transport som f.eks. busser, metroen, taxaer og ved stoppesteder og udendørs i beboede områder, hvis man ikke kan overholde mindst to meters afstand. Medlemmer af samme husstand eller når man dyrker sport er undtaget. Samt i personbiler, såfremt passagerer ikke er fra samme husholdning.

I Prag indføres desuden en forpligtelse til at desinficere hænderne ved indgangen til offentligt tilgængelige indendørsområder. Hvis man modsætter sig dette, bliver man nægtet adgang. 

Yderligere informationer findes på det tjekkiske sundhedsministerium.

 

Påbud om mundbind gælder ikke for eksempelvis børn under 2 år og personer med alvorlig psykisk sygdom.

 

Hvis man ikke har mundbind, skal man have tildækket mund og næse med f.eks. tørklæde.

Nedlukning

Til den 2. december er de fleste butikker og serviceydelser lukket bortset fra supermarkeder, apoteker og visse andre undtagelser. Restauranter og barer er lukket for servering, Take-out service er tilladt indtil kl. 23:00.

Til den 2. december er butikker og serviceydelser, der må holde åbent, lukke kl. 23:00. Tankstationer og apoteker er undtaget. 

Til den 2. december er det forbudt at drikke alkohol i det offentlige rum. 

Fra den 9. oktober lukkes indendørssportsfaciliteter som f.eks. svømmehaller og fitness centre. Desuden lukkes zoologiske haver.

Fra den 12. oktober forbydes alle kultur-, film- og andre kunstarrangementer. Teatre, biografer, museer e.l. lukkes.

Fra den 12. oktober begrænser offentlige myndigheder åbningstider for to dage i fem timer om ugen i perioden af 14 dage.

Der forbydes besøg på hospitalernes sengeafdelinger og plejehjem.

Yderligere informationer om anti-epidemiske foranstaltninger findes her.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tjekkiske myndigheder anbefaler følgende:
 
  • Har du behov for hjælp, kontakt 224 972 222 (Ma-Fr 09:00 til 17:00)
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 155 eller 112.
Du kan læse mere på det tjekkiske sundhedsministerium.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.
 
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tjekkiet

Der er meget begrænsede rejsemuligheder fra Tjekkiet til Danmark.

Fly: KLM flyver til København via Amsterdam.

Fly: Lufthansa flyver til København via Frankfurt. 

Fly: Czech Airlines genoptager flyvninger til København i løbet af juli. 

Bus: Du kan bestille billetter hos Flixbus fra den 10. juni.

Tog: Du kan bestille billetter hos Ceske drahy (Tjekkiske Statsbaner) til Berlin fra den 25. maj.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

Udenrigsministeriet modtager også mange spørgsmål om indrejserestriktionerne. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Covid Portal

- Det tjekkiske sundhedsministerium
- Det tjekkiske indenrigsministerium 
- Det tjekkiske transportministerium

Lokale myndigheders hotlines:

- Informationstelefon om COVID-19: 1212 (efter indledende optagelse, som er på tjekkisk, tryk 1)
- Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 112 eller 155

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Tjekkiet inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk