Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tjekkiet.

Senest opdateret 05-03-2021 18:17
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tjekkiet for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Tjekkiet.

Information om konkrete restriktioner i Tjekkiet opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tjekkiet. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Danmark kategoriseres som et orange land (mellemrisikoland) i forhold til indrejse i Tjekkiet.

I tilfælde af at man har opholdt sig inden for de seneste 14 dage inden indrejsen i Tjekkiet i mere end 12 timer i lande, der ifølge Tjekkiets rejsemodel er i orange kategori, er man forpligtet til at:

- fremvise en negativ antigentest foretaget senest 24 timer eller PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen. 

- udfylde formular Public Health Passenger Locator Form inden indrejse i Tjekkiet

- fremvise bekræftelses-e-mail og testresultatet ved grænse- eller opholdskontrollen

Desuden gælder et påbud om at bære mundbind i FFP2 klasse eller kirurgisk mundbind både indendørs og udendørs i 10 dage efter indrejsen.

Det bemærkes, at erhvervsrejser, der ikke overstiger 12 timer, er undtaget.

For yderligere oplysninger om regler for at rejse ind i Tjekkiet læs afsnittet om rejserestriktioner.

Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk)

Rejserestriktioner

Indrejserestriktioner

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.


VIGTIG INFORMATION:  Det er kun muligt at rejse ind i Tjekkiet med et anerkendelsesværdigt formål (arbejde, erhvervsrejse, nødvendigt familiebesøg, hospitalsbehandling osv.) uanset hvilket land man kommer fra. Turisme eller besøg af venner er IKKE muligt.


Danmark kategoriseres som et orange land (mellemrisikoland) i forhold til indrejse i Tjekkiet. For yderligere oplysninger se nedenfor.


Fra den 5. februar 2021 ændrer Tjekkiet det nationale system for rejserestriktioner med inddeling af EU+ lande i fire kategorier (grøn, orange, rød og mørkerød).


Personer, der ankommer fra lande i grøn kategori, dvs. lavrisikolande, kan indrejse uden begrænsninger.


Personer, der ankommer fra lande i orange kategori, dvs. mellemrisikolande, herunder også Danmark, er forpligtet til at fremvise en negativ antigen test foretaget senest 24 timer eller PCR test foretaget senest 72 timer før indrejsen.


Personer, der ankommer fra lande i rød kategori, dvs. risikolande, er forpligtet til at fremvise en negativ antigen test foretaget senest 24 timer eller PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen. Derudover er man også forpligtet til at gennemgå en PCR test inden fem dage efter indrejsen og selvisolere sig. Selvisolation kan afbrydes først efter et negativt testresultat indsendes til den regionale sundhedsmyndighed (hygienic station). 


Personer, der ankommer fra lande i mørkerød kategori, dvs. højrisikolande, er forpligtet til at fremvise en negativ PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen. Derudover er man forpligtet til at selvisolere sig og gennemgå en anden PCR test først efter fem dage efter indrejsen og indsende et negativt testresultat til den regionale sundhedsmyndighed (hygienic station). 

For orange, rød og mørkerød kategorier gælder desuden krav om at:

  • udfylde Public Health Passenger Locator Form før indrejsen. Efter udfyldelsen og afsendelsen af formularen, modtager man en bekræftelses-e-mail. Bekræftelsen og et negativt testresultat (Det anerkendes printet eller digital bekræftelse, men ikke et bevis i form af sms-besked.) skal fremvises ved grænse- eller opholdskontrollen. 
  • et påbud om at bære mundbind i FFP2 klasse eller kirurgisk mundbind både indendørs og udendørs i 10 dage efter indrejsen.

Restriktionerne gælder ikke for:


  • pendlere
  • akut sundhedsmæssige, familie- og forretningsrejser, der ikke overstiger 12 timer
  • ophold, der ikke overstiger 12 timer

Indrejsereglerne gælder for tjekkiske statsborgere, EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med permanent eller midlertidig opholdstilladelse i Tjekkiet eller et andet EU-land.


EU+ inkluderer EU-lande, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Schweiz, Andorra, San Marino og Vatikanet.


Listen over lande opdateres ugentligt. 

 

Fra den 1. marts 2021 gælder:

 

 

Kilde: det tjekkiske sundhedsministerium

 

Der er ikke permanent kontrol ved Tjekkiets indre grænser. Rejsende skal dog være opmærksom på, at politiet kan udføre stikprøvevis kontrol ved grænsen til nabolande og på indenrigsflyvninger.


Man kan finde svar på de fleste spørgsmål vedr. tjekkisk grænsekontrol og indrejsemuligheder på det tjekkiske indenrigsministeriums hjemmeside.

Karantæneregler

Personer, der ankommer fra lande i rød kategori, dvs. risikolande er forpligtet til at fremvise en negativ antigen test foretaget senest 24 timer eller PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen. Derudover er man også forpligtet til at gennemgå en PCR test inden fem dage efter indrejsen og selvisolere sig. Selvisolation kan afbrydes først efter et negativt testresultat indsendes til den regionale sundhedsmyndighed (hygienic station). 


Personer, der ankommer fra lande i mørkerød kategori, dvs. højrisikolande, er forpligtet til at fremvise en negativ PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen. Derudover er man forpligtet til at selvisolere sig og gennemgå en anden PCR test først efter fem dage efter indrejsen og indsende et negativt testresultat til den regionale sundhedsmyndighed (hygienic station). 

Listen over de regionale sundhedsmyndigheder findes her


I tilfælde af at man bor eller opholder sig i Prag, indsendes PCR-testresultatet til Prags regionale sundhedsmyndighed (Hygienická stanice hl. města Prahy) pr. e-mail: covid-hc@hygpraha.cz, hvor man desuden skal angive sit fornavn, efternavn, fødselsdato, indrejsedato, hvor man rejser fra og kontaktoplysninger (telefon eller e-mail).  

Interne rejserestriktioner

Bevægelse udenfor ens distrikt forbydes, med få undtagelser (fx lægebesøg og ifm. arbejde, kræver dokumentation fra arbejdsgiver).

Transitmuligheder

Det er tilladt at rejse i transit gennem Tjekkiet, hvis man kan fremvise en negativ antigen test foretaget senest 24 timer eller PCR test foretaget senest 72 timer før afrejsen.

Personer, der rejser via Tjekkiet til/gennem Tyskland med henblik på gods- og fragttransport, er forpligtet til at fremvise negativt PCR/antigen testresultat højst 36 timer gammel ved indrejsen i Tjekkiet. Restriktionen indføres i sammenhæng med, at Tyskland fra den 14. februar har sat Tjekkiet på listen over risikoområder, hvor nye virusvarianter er særligt udbredte og som følge heraf strammet indrejserestriktioner og grænsekontrol.

Det tjekkiske indenrigsministerium fraråder kraftigt udenlandske statsborgere at bruge Tjekkiet til transit via Tyskland til andre lande, da de er forbudt p.t. til at indrejse i Tyskland fra Tjekkiet.

Lokale restriktioner

Udgangsforbud

Regeringen har med virkning fra den 5. oktober 2020 besluttet at genindføre nødretstilstand i Tjekkiet, der vil foreløbigt gælde indtil den 28. marts 2021. 

Der indføres natligt udgangsforbud fra kl. 21 til kl. 5 med undtagelse af hjemrejse, transport til arbejde, akut lægebesøg og hundeluftning (max 500 m fra hjemmet).

Der indføres udgangsforbud fra kl. 5 til kl. 21 med en række undtagelser bl.a. transport til arbejde, nødvendigt familiebesøg, indkøb, lægebesøg, gåtur og udendørssportsaktivitet.

Bevægelse udenfor ens distrikt forbydes, med få undtagelser (fx lægebesøg og ifm. arbejde, kræver dokumentation fra arbejdsgiver).

Ethvert ophold udendørs må kun være sammen med andre medlemmer af ens husstand.  Gåtur og motion tillades kun inden for ens by.

Forsamlingsforbud

Ethvert ophold udendørs må kun være sammen med andre medlemmer af ens husstand.

Der må max 15 personer forsamles ved bryllupper og begravelser.

Myndighedernes anvisninger ift. at reducere smitte skal altid følges, herunder kravet om mindst to meters afstand.

Mundbind

Udendørs i bymæssig bebyggelse og i naturen, hvis man ikke kan overholde mindst to meters afstand: minimum kirurgisk mundbind (stofmasker og lignende er ikke tilstrækkeligt)

I butikker, hospitaler, offentlig transport, stoppesteder samt i personbiler, såfremt passagerer ikke er fra samme husholdning: FFP2/KN95-maske

På arbejdspladser, medmindre man opholder sig i enkeltmandskontor: minimum kirurgisk mundbind

I hele Tjekkiet indføres desuden en forpligtelse til at desinficere hænderne ved indgangen til offentligt tilgængelige indendørsområder. Hvis man modsætter sig dette, bliver man nægtet adgang. 

Yderligere informationer findes på det tjekkiske sundhedsministerium.

 

Påbud om mundbind gælder ikke for eksempelvis børn under 2 år og personer med alvorlig psykisk sygdom.

Nedlukning

Restauranter, barer og caféer (take-away tilladt til kl. 21) holder lukket.

Alle ikke-nødvendige butikker skal holde lukket. Kun fødevarebutikker, apoteker, forhandlere af dyrefoder el.l. kan holde åbent.

Indtagelse og salg af alkohol i det offentlige rum er forbudt. 

Hoteller må være åben kun for erhvervsrejsende, der kan fremvise en bekræftelse om forretningsrejse fra sin arbejdsgiver eller kunde. Desuden tillades at indkvartere personer, hvis ophold sker i sammenhæng med lægebesøg eller hospitalsbehandling.

Indendørssportshaller, svømmehaller og fitnesscentre holder lukket.

Museer, kunsthaller, teatre og biografer folder holder lukket.

Besøg på plejehjem tillades på betingelse af, at man lader sig antigen-teste eller kan fremvise et negativt PCR-testresultat, der højst er 48 timer gammel.

Det forbydes at besøge indlagte på hospitaler.

Yderligere informationer om anti-epidemiske foranstaltninger findes her.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tjekkiske myndigheder anbefaler følgende:
 
  • Har du behov for hjælp, kontakt 224 972 222 (Ma-Fr 09:00 til 17:00)
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 155 eller 112.
Du kan læse mere på det tjekkiske sundhedsministerium.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.
 
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tjekkiet

Der er meget begrænsede rejsemuligheder fra Tjekkiet til Danmark.

Fly: KLM flyver til København via Amsterdam.

Fra den 26. februar 2021 er det ulovligt (ikke længere kun en anbefaling) for tjekkiske borgere og udenlandske statsborgere med bopæl i Tjekkiet at foretage rejser til lande med en ekstrem risiko for smitte. Der er undtagelser for bl.a. statsborgere fra landene. I øjeblikket omfatter dette følgende lande: Botswana, Brasilien, Swaziland, Sydafrika, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia og Zimbabwe.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

Udenrigsministeriet modtager også mange spørgsmål om indrejserestriktionerne. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Covid Portal

- Det tjekkiske sundhedsministerium
- Det tjekkiske indenrigsministerium 
- Det tjekkiske transportministerium

Lokale myndigheders hotlines:

- Informationstelefon om COVID-19: 1221 (efter indledende optagelse, som er på tjekkisk, tryk 2)
- Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 112 eller 155

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Tjekkiet inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.