Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tjekkiet.

Senest opdateret 18-09-2020 kl. 16:20
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tjekkiet. 

Læs rejsevejledningen for Tjekkiet.

Information om konkrete restriktioner i Tjekkiet opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tjekkiet.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Indrejserestriktioner

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Tjekkiet har indført et nyt system for indrejse med inddeling af EU+ lande i to kategorier i henhold til deres epidemiologiske situation. Listen opdateres ugentligt.

I den grønne kategori er lande med lav smitterisiko. I den røde kategori er lande med høj smitterisiko. På nuværende tidspunkt er Spanien i den røde kategori.Kilde: Tjekkiets sundhedsministerium 


Statsborgere i andre EU+ lande (herunder DANMARK) og udlændinge med opholdstilladelse i disse lande, der alle er i den grønne kategori, kan indrejse i Tjekkiet uden begrænsninger, dvs. som i perioden før pandemien.


Alle personer, der har opholdt sig i løbet af de sidste 14 dage i mere end 12 timer i lande i den røde kategori, er forpligtet til at rapportere det umiddelbart efter indrejsen i Tjekkiet til den lokale tjekkiske sundhedsmyndighed og lade sig på egne omkostninger teste for COVID-19 eller underrette sig 10 dages karantæne.

EU+ inkluderer EU-lande, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Schweiz, Andorra, San Marino og Vatikanet. 


Fra den 1. juli 2020 kl. 00:00 er der ikke længere kontrol ved Tjekkiets indre grænser. Rejsende skal dog være opmærksom på, at politiet kan udføre stikprøvevis kontrol ved grænsen til nabolande og på indenrigsflyvninger.


Grundlæggende spørgsmål vedr. tjekkisk grænsekontrol og indrejsemuligheder besvares på det tjekkiske indenrigsministeriums hjemmeside.

Karantæneregler

Personer, der har opholdt sig i løbet af de sidste 14 dage i mere end 12 timer i lande, der er i den røde kategori, har ved indrejsen pligt til at ummidelbart kontakte den lokale sundhedsmyndighed og lade sig på egne omkostninger teste for COVID-19.

Du kan finde yderligere informationer hos det tjekkiske indenrigsministerium.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Tjekkiet.

Transitmuligheder

Det er tilladt for personer med fast bopæl i Danmark at rejse i transit gennem Tjekkiet.

Lokale restriktioner

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Tjekkiet.

Forsamlingsforbud

Der må samles 500 personer til indendørsarrangementer. (Hvis man kan opdele tilskuere i adskilte sektorer, er flere personer tilladt.) 

 

Der må samles 1000 personer til udendørsarrangementer. (Hvis man kan opdele tilskuere i adskilte sektorer, er flere personer tilladt.)  

 

Myndighedernes anvisninger ift. at reducere smitte skal altid følges, herunder kravet om mindst to meters afstand.

Mundbind

Fra torsdag den 10. september udvides krav om mundbind til alle indendørsområder i hele Tjekkiet. Dette vil også gælde arbejdspladser, hvor der ikke overholdes mindst to meters afstand, i restauranter/cafeer, ved indendørsarrangementer uanset antal deltagere eller i fællesarealer på skoler og andre skolefaciliteter.

Påbud om mundbind gælder desuden i hele Tjekkiet:

- i al kollektiv transport (som f.eks. busser, metroen, taxaer)

- på offentlige kontorer samt postkontorer

- i sundhedsinstitutioner og apoteker

Yderligere tiltag i Prag, Centralbøhmen og Zlín regioner:

Restauranter, barer og natklubber skal holde lukket mellem 24:00 og 6:00.

I Prag indføres desuden en forpligtelse til at desinficere hænderne ved indgangen til offentligt tilgængelige indendørsområder. Hvis man modsætter sig dette, bliver man nægtet adgang. 

Yderligere informationer findes på det tjekkiske sundhedsministerium

Påbud om mundbind gælder ikke for eksempelvis børn under 2 år og personer med alvorlig psykisk sygdom.

Hvis man ikke har mundbind, skal man have tildækket mund og næse med f.eks. tørklæde.

Nedlukning

Den tjekkiske regering har fremlagt en genåbningsplan, hvormed det meste af Tjekkiet vil være genåbnet inden den 25. maj.

Læs om de tilbageværende anti-epidemiske restriktioner her

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tjekkiske myndigheder anbefaler følgende:
 
  • Har du behov for hjælp, kontakt 224 972 222 (Ma-Fr 09:00 til 17:00)
  • Kun ved livstruende sygdom eller skade, ring til 155 eller 112.
Du kan læse mere på det tjekkiske sundhedsministerium.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.
 
Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.
 
Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.
 
Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  
 
 
Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tjekkiet

Der er meget begrænsede rejsemuligheder fra Tjekkiet til Danmark.

Fly: KLM flyver til København via Amsterdam.

Fly: Lufthansa flyver til København via Frankfurt. 

Fly: Czech Airlines genoptager flyvninger til København i løbet af juli. 

Bus: Du kan bestille billetter hos Flixbus fra den 10. juni.

Tog: Du kan bestille billetter hos Ceske drahy (Tjekkiske Statsbaner) til Berlin fra den 25. maj.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

Udenrigsministeriet modtager også mange spørgsmål om indrejserestriktionerne. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Det tjekkiske sundhedsministerium
- Det tjekkiske indenrigsministerium 
- Det tjekkiske transportministerium

Lokale myndigheders hotlines:

- Informationstelefon om COVID-19: 1212 (efter indledende optagelse, som er på tjekkisk, tryk 1)
- Alarmcentral (livstruende sygdom og skade): 112 eller 155

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Tjekkiet inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tjekkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk