Spring til indhold

Betingelser for indrejse til Tjekkiet 

29.04.2020  13:11

Siden er senest opdateret d. 19. maj 2020.

 

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheder.

 

REJSERESTRIKTIONER

Der er indrejseforbud for turister.

Det er muligt for EU-borgere (såvel som Schengen og UK borgere) at indrejse i Tjekkiet med henblik på varetagelse af økonomiske og uddannelsesmæssige aktiviteter. En betingelse er, at der ved indrejsen kan fremlægges negativ PCR-testresultatet på indenrigsministeriets blanket. Testen må ikke være ældre end fire dage.

Yderligere betingelser afhænger af længden af opholdet:

Økonomisk aktivitet med ophold op til 72 timer (som f.eks. forretningsmøde, forretningsrejse eller engangsudførelse af leverancen/kontrakten) skal dokumenteres ved indrejse til Tjekkiet:

- bekræftelse af den økonomiske aktivitet eller relevante dokumenter (f.eks. invitation til forretningsmøde eller bekræftelse om kontrakten/leverancen)

- PCR-testresultatsbekræftelse

Den modtagende part i Tjekkiet har pligt til at sikre overholdelse af reglerne i henhold til regeringens resolution nr. 332, især følgende regler: Brug af åndedrætsværn i FFP2-klassen, mens personen arbejder, brug af rummet alene uden andres tilstedeværelse ved hvile og måltider, minimering af kontakten med andre arbejdere, begrænsning af bevægelse på arbejdspladsen til et nødvendigt minimum, regelmæssig måling af kropstemperaturen.

Økonomisk aktivitet med ophold længere end 72 timer (som f.eks. forretningsmøde, forretningsrejse eller udførelse af arbejde) skal dokumenteres ved indrejse til Tjekkiet af:

- bekræftelse af den økonomiske aktivitet samt relevante dokumenter (f.eks. invitation til forretningsmøde, forretningsrejse eller ansættelseskontrakt)

- PCR-testresultatsbekræftelse

Den modtagende part i Tjekkiet har ansvar for at arrangere indkvartering for hele opholdet, adgang herunder betaling af lægebehandling, transport til og fra statsgrænsen (offentlig transport tillades ikke). Personen underlægges desuden begrænsning i den personlige bevægelsesfrihed i Tjekkiet i 14 dage efter indrejse, med undtagelse af rejse til arbejde og nødvendige rejser.

Universitetsstuderende skal ved indrejse i Tjekkiet fremlægge en bekræftelse af deres studium udstedt af universitetet og PCR-testresultatsbekræftelse. Disse personer underlægges begrænsning i den personlige bevægelsesfrihed i Tjekkiet i 14 dage efter indrejse, med undtagelse af rejse til universitetet og nødvendige rejser.

Familiemedlemmer af EU-borgere bosiddende i Tjekkiet (ægtefæller, forældre af børn op til 21 år, børn op til 21 år). Den obligatoriske 14 dages karantæne kan erstattes af fremlæggelse af PCR-testresultatsbekræftelse.

Udlændinge med midlertidig eller permanent bopæl i Tjekkiet samt tjekkiske statsborgere kan frit udrejse. Ved indrejsen til Tjekkiet skal de enten fremlægge PCR-testresultatsbekræftelse eller gennemgå den obligatoriske fjorten dages karantæne. Ved hjemkomst efter økonomisk aktivitet op til 72 timer er PCR-test eller 14 dages karantæne ikke afkrævet. Disse personer underlægges begrænsning i den personlige bevægelsesfrihed i Tjekkiet i 14 dage efter indrejse, med undtagelse af rejse til arbejde og nødvendige rejser. EU-borgere kan evt. dokumentere deres ophold ved andre dokumenter end gyldigt tjekkisk opholdskort. (tjekkisk sygesikringskort, ansættelseskontrakt samt bevis om at man ejer en ejendom i Tjekkiet, lejekontrakt osv.)

 

TRANSITMULIGHEDER

Det er tilladt for danskere på vej til deres hjemland at rejse i transit gennem Tjekkiet, såfremt den dokumenteres ved en diplomatisk note fra den danske ambassade i Tjekkiet.

I tilfælde af den planlagte transit gennem Tjekkiet, bør du kontakte den danske ambassade i Prag mindst 48 timer inden rejsen.

GRÆNSEKONTROL

Tjekkiet har indført grænsekontrol frem til foreløbigt d. 13. juni 2020.

Grænserne til Tyskland og Østrig kan krydses kun på designerede steder. 

Grundlægende spørgsmål vedr. tjekkisk grænsekontrol og indrejsemuligheder besvares på det tjekkiske indenrigsministeriums hjemmeside.

KONTAKTER

Lokale myndigheders hjemmesider:

Det tjekkiske sundhedsministerium

Det tjekkiske indenrigsministerium

Det tjekkiske transportministerium