Spring til indhold

Information om nødretstilstand og coronavirus/COVID-19 i Tjekkiet

09.04.2020  22:45

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Tjekkiet om indførelsen af nødretstilstand i Tjekkiet i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19.

Siden er senest opdateret den 9. april.

Vi anbefaler, at du følger med i udviklingen via Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Tjekkiet

Fra d. 13. marts og til og med den 10. maj frarådes alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i Tjekkiet.

Fra den 12. marts kl. 14 har Tjekkiets regering indført NØDRETSTILSTAND i 30 dage. Nødretstilstand forlænges til d. 30. april. Nødretstilstand giver regeringen en række udvidede beføjelser til at agere med henblik på bekæmpelse af coronavirus/COVID-19.

Fra den 16. marts kl. 00:00 indføres rejserestriktioner til og fra alle lande i verden, herunder DANMARK.

Fra den 14. marts kl. 12:00 indføres nye rejserestriktioner i Danmark og kontrol ved alle Danmarks grænser. Se her.  

Den tjekkiske regering har den 16. marts indført begrænsninger i den personlige bevægelsesfrihed i Tjekkiet:

 • Foreløbigt indtil den 11. april kl. 6:00 skal færdsel i det offentlige rum i hele Tjekkiet begrænses mest muligt. Der opfordres derfor til, at man i videst muligt omfang arbejder hjemmefra, og at arbejdet begrænses til det mest essentielle.
 • Udgang fra hjemmet kan kun ske med specifikt formål. Det vil f.eks. være tilladt at gå til og fra arbejde, foretage nødvendigt indkøb og lægebesøg, besøge og ledsage familie og nærtstående personer på hospital samt gå en tur i naturen.
 • Afstanden mellem to personer skal altid være minimum 2 meter.
 • Kørsel med almindelig taxa er tilladt men ikke Uber og tilsvarende services.
 • Forretninger og restauranter er lukket med en række undtagelser: Fødevarebutikker og apoteker vil være åbne. Det gælder også forretninger, der sælger dyrefoder. Posthusene fungerer ligeledes. Butikker som sælger værnemidler, låsesmedeservice, reparation, vedligeholdelse og installation af husholdningsmaskiner og udstyr, autoværksteder og forhandlere af reservedele, have- og landbrug, forhandleren af medicinske produkter m.v. er undtaget fra lukkekravet. Offentlige kontorers åbningstid er begrænset til mandag og onsdag.

YDERLIGERE TILTAG

Frem til d. 11. april er forsamlinger på mere end 2 personer ikke tilladt i det offentlige rum. Det er undtagelsesvist tilladt i tilfælde hvor forsamlingen består af medlemmer fra samme husholdning, under arbejdsrelaterende sammenhænge eller hvis der er tale om en begravelse.

Fra d. 25. marts er det i tidrummet kl. 8.00 – 10.00 kun tilladt personer over 65 år at handle i fødevarebutikker over 500 kvadratmeter.

Fra midnat d. 18. marts kl. 24:00 forbyder den tjekkiske regering, at man går udendørs uden en maske eller tildækket mund og næse (børn under 2 år, chauffører, hvis de er alene i køretøjet, husstandsmedlemmer, der rejser i samme køretøj og autister undtaget).

Der forbydes alle begivenheder (kulturelle, sport, religiøse, udstillinger, messer m.m.). Møder i statslige eller offentlige institutioner, eller eksempelvis begravelser, kan dog undtages.

Der forbydes adgang til fitness centre, svømmehaller, solarier, wellness klubber, musikklubber, offentlige biblioteker og gallerier.

Det er forbudt at besøge patienter indlagt på hospital i Tjekkiet (gælder ikke børneafdelinger, m.m.). 

TILTAGSLØSNING

Fra og med d. 7. april vil det være tilladt at dyrke individuelle sportsaktiviteter på udendørsarealer. Løb og cykling i naturen uden maske tillades også.

Fra og med d. 7. april tillades genåbning af byggemarkeder, isenkræmmere, genbrugcentraler samt cykelforhandlere og cykelsmede. Kunder forpligtes til at holde 2 meters afstand og  butikkerne skal stille disinfektionsvæske og engangshandsker til rådighed.

Med virkning fra d. 14. april 2020 (kl. 0:00) gælder nye betingelser for indrejse til Tjekkiet under nødretstilstanden:

1. Det generelle forbud mod rejser fra Tjekkiet ophæves

Fastboende udlændinge i Tjekkiet kan nu, ligesom tjekkiske statsborgere, rejse til udlandet med mulighed for at vende tilbage under nødretstilstanden. Formålet med rejsen skal være i overensstemmelse med undtagelserne fra forbuddet mod den personlige bevægelsesfrihed pålagt af Tjekkiets Sundhedsministerium. Det er derfor begrænset til nødvendige og berettigede tilfælde (f.eks. udførelse af officielle opgaver, arbejde i udlandet osv.), som skal dokumenteres individuelt for politiet ved grænseovergange.

2. Obligatorisk karantæne for alle

Alle, der vender tilbage til Tjekkiet (både tjekkiske statsborgere og fastboende udlændinge) skal gennemgå 14 dages obligatorisk karantæne. Kun klart definerede rejser på under 24 timer er undtaget fra den obligatoriske karantæne. Undtaget er også pendlende arbejdstagere inden for sundhedsydelser og sociale tjenester, det integrerede redningssystem og kritisk infrastruktur, hvis ophold er kortere end 14 dage; dog er der i sådanne tilfælde brug for en diplomatisk note fra destinationslandets ambassade.

3. Familiesammenføring

Tilladelsen til indrejse i Tjekkiet er udvidet til ægtefæller og mindreårige børn af EU-borgere, der er bosiddende i Tjekkiet. Tilladelsen gælder kun familiemedlemmer, der allerede har tilladelse til at rejse ind i Tjekkiet. De skal på forhånd meddele dato og transportmiddel til Tjekkiet via en relevant tjekkisk ambassade. De vil også blive underlagt obligatorisk karantæne ved indrejse i Tjekkiet.

4. Forbud mod indrejse for udlændinge (herunder EU-borgere), bortset fra indehavere af en gyldig tjekkisk opholdstilladelse, forbliver i kraft.

5. Engangstransit gennem Tjekkiet er stadig mulig

Indtil videre er transit for EU-borgere eller udlændinge med opholdstilladelse i en anden EU-medlemsstat på vej tilbage til deres hjemland mulig, såfremt den dokumenteres ved en diplomatisk note fra hjemlandets ambassade. Det er nødvendigt at forlade Tjekkiet inden for 24 timer for at undgå obligatorisk karantæne.

INFORMATION TIL DANSKE REJSENDE I TJEKKIET:

 • Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder kontakt dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.
 • Hvis der ikke er nogen muligheder lige nu, så find passende indkvartering, hvor du kan få de daglige fornødenheder dækket. Følg de lokale myndigheders anvisninger.
 • Tilmeld dig Danskerlisten og skriv til ambassaden eller konsulatet.
 • Du kan desuden kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.
 • Hvis du er strandet og ikke i øjeblikket kan komme ud med kommercielle løsninger, vil Udenrigsministeriet og ambassaden sammen med andre landes ambassader arbejde på at finde løsninger med de lokale myndigheder, så strandede rejsende kan rejse hjem.
 • Du (eller evt. dit forsikringsselskab) vil også i denne situation selv skulle betale for din hjemtransport. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

GRÆNSEKONTROL

Fra og med fredag den 13. marts midnat vil alene Vaclav Havel lufthavnen i Prag operere internationalt (de øvrige fire lufthavne lukkes).

Fra midnat den 14. indføres midlertidig grænsekontrol.

Grænserne til Tyskland og Østrig vil kun kunne krydses på 7, henholdsvis 5 designerede steder:

 
Grænsen til Tyskland:

- Strazny/Phillippsreut

- Pomezi nad Ohri/Schirnding

- Rozvadov-dalnice/Waithau

- Folmava/Furth im Wald-Schafberg

- Zelezna Ruda/Bayerisch Eisenstein

- Krasny Les/Breitenau

- Hora sv. Sebastiana/Reitzenhain

Grænsen til Østrig:

- Dolni Dvoriste/Wullowitz

- Ceske Velenice/ Gmünd

- Hate/Kleihaugsdorf

- Mikulov/Drasenhofen

- Nová Bystrice/Grametten

Transport over grænser forbydes i køretøjer og rutebusser med flere end 9 personer.

Turistbusser og andre privatlejede busser er dog undtaget.

Flodtrafikken på Elben til og fra Tyskland ophører.

Persontransport over grænser med tog ophører (tog vil kunne passere uden passagerer).

Grænsegængere med særlig dokumentation vil i tidsrummet kl. 5-23 kunne krydse grænsen på visse andre overgange.

Der vil ikke være begrænsninger på godstransport.

INDREJSERESTRIKTIONER

Der indføres indrejseforbud for alle udlændinge herunder fra Danmark, som ikke har permanent opholdstilladelse i Tjekkiet.

Fra d. 6. april tillades udlændinge at indrejse i Tjekkiet kun ved fremvisning af et gyldigt tjekkisk opholdskort (ikke det blå sygesikringskort eller lignende dokument).

Udlændinge med visum til ophold over 90 dage samt udlændinge med permanent opholdstilladelse i Tjekkiet behandles som tjekkiske statsborgere.

Med samme frist indføres rejseforbud til de samme lande for tjekkiske statsborgere.

Fastboende og andre udlændinge med længere opholdsgrundlag, der insisterer på at rejse tilbage til et risikoland, kan forbydes tilbagerejse til Tjekkiet i løbet af nødretstilstand.

Alle personer, der har permanent ophold i Tjekkiet og vender tilbage fra udlandet til Tjekkiet er forpligtede til straks at rapportere dette til deres praktiserende læge via telefon eller andre fjernformidlede kommunikationsmidler (mobilapplikation, e-mail, skype osv.), dvs. uden personlig kontakt. Endvidere pålægges praktiserende læger at indføre en karantæne på 14 dage på enhver, der har fast ophold i Tjekkiet og vender tilbage fra et ophold i udlandet.

(kilde: Indenrigsministeriet i Tjekkiet)

Danskere bosat eller på rejse i Tjekkiet opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler: 

Sundhedsministeriet i Tjekkiet

Ministry of Health of the Czech Republic

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2
Phone: +420 2 2497 1111
E-mail: mzcr@mzcr.cz

Link til Sundhedsministeriets hjemmeside

Indenrigsministeriet i Tjekkiet

Ministry of the Interior of the Czech Republic

Prague 7 - Letná
170 34
Phone: +420 974 811 111

Link til Indenrigsministeriets hjemmeside

Transportministeriet i Tjekkiet

Ministry of Transport of the Czech Republic

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Phone: +420 225 131 184

Link til Transportministeriets hjemmeside

Her kan man finde de nyeste informationer i forhold til coronavirus/covid-19 i Tjekkiet. 

Her kan man finde oversigt over smittede i Tjekkiet. 

Her kan man finde forpligtelser samt information til udlændinge i Tjekkiet i forhold til bekæmpelse af coronavirus/covid-19. 

Her kan man finde information om restriktioner i forhold til international transport

NEM ADGANG TIL INFORMATION

Ambassaden opfordrer alle danskere i Tjekkiet til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/covid-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade på telefonnummer: + 420 257 111 900. 

Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for omstilling til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på: +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite kan du finde information om coronavirus/covid-19.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål.