Spring til indhold

Rammebetingelser

Told og afgifter 
EU-oprindelsesprodukter samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU, underligger ikke importafgift. Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning. Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-moms ordning. (Standardsatsen i Tjekkiet er 21%, men for basisfødevarer, aviser og magasiner samt visse serviceydelser er satsen 15% og 10 % for bøger, medicin og nogle typer fødevarer). Det samme gælder for så vidt angår EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter). Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.

Patent, varemærker og rettigheder
Reglerne for produktrettigheder, som patent, varemærke og mønsterbeskyttelse er med national tilpasning de samme som gælder i det øvrige EU. Nærmere vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos Patent- og Varemærkestyrelsen

Importregler
Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter, hvilke kvantitative begrænsninger der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

EU's fælles told og fortoldningsbestemmelser

EU's fælles momsordning

Eksportteknisk rådgivning
Eksportteknisk Rådgivning er en del af The Trade Council under Udenrigsministeriet. Vi følger løbende ændringer i rammebetingelserne for den internationale handel og har adgang til tværgående oplysninger om markedsbestemmelserne for konkrete produkter - også når det drejer sig om varetransaktioner eller tjenesteydelser mellem tredjelande.

Benyt følgende link for Eksportteknisk Rådgivning

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk