Spring til indhold

Markedsbarrierer

The Trade Council i Prag kan være behjælpelig med at overvinde nogle af de markedsbarrierer, som danske virksomheder kan møde på det tjekkiske marked.

Markedsbarrierer
The Trade Council i Prag kan være behjælpelig med at overvinde nogle af de markedsbarrierer, som danske virksomheder kan møde på det tjekkiske marked.

Efter Tjekkiets optagelse i EU i 2004 er markedsbarriererne for danske virksomheder i Tjekkiet mindsket betydeligt. Med andre ord: der er nem markedsadgang og generelt forretning med og i Tjekkiet ”business as usual”. Fra EU-indmeldelsen har godstransport til og fra Tjekkiet foregået uproblematisk og følger den almene EU-lovgivning på området – helt som i Danmark. Al handel, der drives med andre EU-lande er fritaget for rutinemæssige kontroller, fritaget for told og andre omkostninger i forbindelse med at importere eller eksportere varer. 

Barrierer for salg og handel

Der kan stadig forekomme manglende transparens i forbindelse med offentlige udbud. Danske virksomheder kan i visse tilfælde også opleve, at korruption eller nepotisme spiller en rolle i tjekkisk politik og erhvervsliv.

På følgende områder kan der indimellem være udfordringer for danske virksomheder på det tjekkiske marked: 

  • Det tjekkiske system kan være bureaukratisk og kræver ofte en del papirarbejde. Dog er love for opstart af virksomhed og konkurs, reformerede og på linje med det øvrige EU. 
  • I forbindelse med virksomhedsdrift kræves det ofte tilladelse fra flere offentlige instanser, der ikke koordinerer indbyrdes. Dette kan besværliggøre processer. 
  • Endnu findes nogle kultur- og sprogbarrierer. Inden for erhvervslivet er sprogniveauet dog højere end standarden. Udover engelsk kan tysk være et brugbart sprog på det tjekkiske marked. 
  • Dansk kultur. Det lyder paradoksalt, men dansk forretningskultur kan være en hurdle i eksportsalget til Tjekkiet. Vi forventer fra dansk side, at have resultat på en salgsproces hurtigt og forstår ikke, at flere (og lange) møder kan være nødvendige for at opbygge tillid til kunden. Ligeledes bør danske virksomheder holde sig niveau og forventninger om beklædning i betragtning. Man viser respekt for éns modpart ved at møde op på matchende niveau og være standsmæssigt i tøjet.

Mere information om markedsbarrierer kan fås ved at følge linket her

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk