Spring til indhold

Markedsbarrierer

The Trade Council i Prag kan være behjælpelig med at overvinde nogle af de resterende markedsbarrierer, som danske virksomheder kan møde på det tjekkiske marked.

Efter Tjekkiets optagelse i EU i 2004 er markedsbarriererne for danske virksomheder i Tjekkiet mindsket betydeligt. Med andre ord: der er nem markedsadgang. Fra den første dag efter indtrædelsen i EU i 2004, fragik landet rutinemæssige kontroller af varetransporter inden for de fælles grænser mellem Tjekkiet og andre EU-lande. Al handel der drives med andre EU-lande er fritaget for rutinemæssige kontroller, fritaget for told og andre omkostninger i forbindelse med at importere eller eksportere varer. For mere information herom henvises til EU lovgivningen på området.

Barrierer for salg og handel

Der kan stadig forekomme manglende transparens i forbindelse med offentlige udbud. Danske virksomheder kan i visse tilfælde også opleve, at korruption eller nepotisme spiller en rolle i tjekkisk politik og erhvervsliv.

På følgende områder kan der indimellem være udfordringer for danske virksomheder på det tjekkiske marked:

  • Det tjekkiske system kan være bureaukratisk og kræver ofte en del papirarbejde. Dog er love for opstart af virksomhed og konkurs, reformerede og konkurrencedygtige med det øvrige EU. 
  • Der kræves ofte tilladelse fra flere offentlige instanser, der ikke koordinerer indbyrdes, at realisere virksomhedens beslutninger. 
  • Endnu findes nogle kultur- og sprogbarrierer. Inden for erhvervslivet er sprogniveauet dog højere end standarden. Udover engelsk kan tysk være et brugbart sprog på det tjekkiske marked. 
  • Kursforskelle mellem DKK og CZK. De lave lokale priser hæmmer eksport af relativt dyrere danske løsninger. Men dansk valuta rækker så tilsvarende længere ved investering i Tjekkiet, til bygninger, mennesker, udstyr, etc. 
  • Begrænset indenrigsmarked. Den gennemsnitlige tjekkiske købekraft er lavere sammenlignet med tysk eller dansk, men dog stigende. Prag-regionen har højere købekraft end det europæiske gennemsnit og højere end Københavns! Ulemperne som salgsmarked er fordele som produktionsland.

Mere information om markedsbarrierer kan fås ved at følge linket her.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk