Spring til indhold

Markedsinformation

Mulighederne for samhandel mellem danske og tjekkiske virksomheder, såvel som investeringer, sourcing og etablering af faciliteter er mange, og siden Tjekkiets indtræden i EU i 2004, er samhandlen mere end fordoblet.

Samhandel mellem Tjekkiet og Danmark
Den kraftige fremgang, som samhandlen mellem Tjekkiet og Danmark har gennemgået, viser, at danske virksomheder er godt i gang med at udnytte mulighederne på det tjekkiske marked både med hensyn til eksport, import og sourcingmuligheder. Tjekkiet er blandt de førende lande i Central- og Østeuropa i konkurrencen om at tiltrække udenlandske investeringer, og en række større danske virksomheder har allerede etableret, eller overvejer at etablere produktion i Tjekkiet. Danmark eksporterer for ca. 6,5 mia. DKK til det tjekkiske marked årligt.

Økonomisk udvikling
Tjekkiets økonomiske vækst i 2015 accelererede til rekordhøjde med en BNP-stigning på 4,5 %. Den økonomiske vækst kan konstateres i alle dele af økonomien. Fremstillingsindustrien oplevede en vækst på 7,0 %, bygge- og anlæg på 3,1 %, handel og transport på 2,8 %, ICT på 4,4 %, forskning og udvikling samt tekniske aktiviteter steg med 5,5 % etc.

Endvidere har den økonomiske efterspørgsel specielt været drevet af husholdningernes og offentligt forbrug. Dette forbrug ligger på ca. 3,0 % og 2,0 % i 2015. Forbrugsstigningen styrkes også af en meget lav inflationsrate på 0,5 %, år-til-år.

Endelig styrkes den tjekkiske økonomi af en lav oliepris og fiskale stimuli. En del af denne effekt skyldes landets træk på EU’s strukturfonde for perioden 2007-2013, som skal være brugt ved udgangen af 2015.

Massive udenlandske direkte investeringer (FDI) fra Vesteuropa medvirker til Tjekkiets solide økonomi. Siden de tidlige 1990’ere har Tjekkiet været en af de mest succesfulde overgangsøkonomier med hensyn til tiltrækning af FDI. Fra 1993 er der blevet registreret FDI for 625 mia. DKK. Introduktionen af investeringsfremmeordninger i 1998 har ydermere stimuleret en massiv strøm af udenlandske investeringer, både greenfield og brownfield. Rating-firmaet Standard & Poor's giver tjekkisk økonomi en kreditværdighed på AA- (dvs. høj) med stabilt perspektiv for de kommende år. Væksten forventes drevet af stigende indenlandsk forbrug og eksport – især til andre EU-lande (ca.2/3) – samt af store udenlandske investeringer.

Den indenlandske efterspørgsel har dog en stadig vigtigere betydning, og grundet Tjekkiets lave offentlige og private gældsætning og stærke økonomi, er prognosen for det private forbrug positiv. Ambassadens forventning om øget samhandel mellem Danmark og Tjekkiet begrundes endvidere med Tjekkiets status som højvækstområde i regionen, med store strukturelle investeringer på en række områder.

Udvikling af vidensøkonomien
Foruden eksport af industriel produktion satser Tjekkiet på udvikling af vidensøkonomien, baseret på IKT, biotek og andre nye teknologier. Der er opført - og opføres stadig -  videnskabsparker (science and technology parks) og inkubatorer (business and innovation centres). Disse har forskellige specialiseringer, og det er således nemt for danske virksomheder at få direkte adgang til den nyeste forskning fra tekniske universiteter, uanset virksomhedens branche. Private virksomheder kan etablere sig i repræsentative rammer for forholdsvis små midler og være sikret veludannet arbejdskraft til ca. 1/3 af en tilsvarende dansk løn.

Læs også: Nordic Chamber of Commerce Czech Republic overview 2015.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk