Spring til indhold

Markedsinformation

Mulighederne for samhandel mellem danske og tjekkiske virksomheder, såvel som investeringer, sourcing og etablering af faciliteter er mange, og siden Tjekkiets indtræden i EU i 2004, er samhandlen mere end fordoblet. Generelt er Tjekkiet blevet et helt almindeligt marked inden for EU, og landet bør derfor behandles som sådan, når eksportvirksomhederne formulerer strategiske salgsplaner. Med 10 millioner forbrugere og med stærkt stigende disponibel indkomst er markedet potentielt på størrelse med det svenske.

Samhandel mellem Tjekkiet og Danmark 
Den kraftige fremgang, som samhandlen mellem Tjekkiet og Danmark har gennemgået, viser, at danske virksomheder er godt i gang med at udnytte mulighederne på det tjekkiske marked både med hensyn til eksport, import og sourcingmuligheder. Tjekkiet er blandt de førende lande i Centraleuropa i konkurrencen om at tiltrække udenlandske investeringer, og en række større danske virksomheder har allerede etableret, eller overvejer at etablere produktion i Tjekkiet. Danmark eksporterer for ca. 7,0 mia. DKK til det tjekkiske marked årligt. Der er fortrinsvis tale om maskiner til den tjekkiske industri, lægemidler, energiløsninger og forbrugsvarer. Med den fortsatte økonomiske vækst må dette tal tænkes at vokse i de kommende år.

Økonomisk udvikling
Tjekkiets økonomiske vækst slog i 2015 rekord med 4,5%, og over en årrække har væksten ligget på 2-3,5 % af BNP, og der er ingen tegn på, at denne situation ændrer sig. Den økonomiske vækst kan konstateres i alle dele af økonomien med hovedvægt på fremstillingsindustrien, bygge- og anlæg, ICT og logistik.

Endvidere har væksten været drevet af en stigning i privat og offentligt forbrug. Forbrugsstigningen styrkes også af en meget lav inflationsrate på 0,5 %-1,5% år-til-år.

Endelig understøttes den tjekkiske økonomi af en lav oliepris og fiskale stimuli. Det er positivt, at væksten i den tjekkiske økonomi fortsætter selv efter sidste udbetaling af EU´s strukturfondsmidler i 2015. Man kan nu stå på helt egne ben.

Massive udenlandske direkte investeringer (FDI) fra Vesteuropa medvirker til Tjekkiets solide økonomi. Siden de tidlige 1990’ere har Tjekkiet været en af de mest succesfulde overgangsøkonomier med hensyn til tiltrækning af FDI. Fra 1993 er der blevet registreret FDI for over 800 mia. DKK. Introduktionen af investeringsfremmeordninger i 1998 har ydermere stimuleret en massiv strøm af udenlandske investeringer, både greenfield og brownfield. Rating-firmaet Standard & Poor's giver tjekkisk økonomi en kreditværdighed på AA- (dvs. høj) med stabilt perspektiv for de kommende år. Væksten forventes drevet af stigende indenlandsk forbrug og eksport – især til andre EU-lande (ca.2/3) – samt af store udenlandske investeringer. 

Den indenlandske efterspørgsel har dog en stadig vigtigere betydning, og grundet Tjekkiets lave offentlige og private gældsætning og stærke økonomi, er prognosen for det private forbrug positiv. Ambassadens forventning om øget samhandel mellem Danmark og Tjekkiet begrundes endvidere med Tjekkiets status som højvækstområde i regionen, med store strukturelle investeringer på en række områder. 

Udvikling af vidensøkonomien
Foruden eksport af industriel produktion satser Tjekkiet på udvikling af vidensøkonomien, baseret på IKT, biotek og andre nye teknologier. Der er opført - og opføres stadig -  videnskabsparker (science and technology parks) og inkubatorer (business and innovation centres). Disse har forskellige specialiseringer, og det er således nemt for danske virksomheder at få direkte adgang til den nyeste forskning fra tekniske universiteter, uanset virksomhedens branche. Private virksomheder kan etablere sig i repræsentative rammer for forholdsvis små midler og være sikret veludannet arbejdskraft til forholds lave priser set i forhold til Danmark.

Læs også: Nordic Chamber of Commerce 2019

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk