Spring til indhold

Produkter og ydelser

The Trade Councils medarbejdere på ambassaden i Prag står til rådighed for at hjælpe dig og din virksomhed i gang med at gøre forretning i Tjekkiet og Centraleuropa.

Er du interesseret i eksport til dette markedsområde?
Vi udarbejder en markedsundersøgelse og finder en eller flere potentielle samarbejdspartnere. Efterfølgende kan vi bistå med at arrangere et besøgsprogram, herunder tolkning og forhandling.  

Har du behov for en markedsovervågning?
Vi etablerer en markedsovervågning efter dine konkrete oplysningsbehov. 

Søger du nye sourcingmuligheder?
Vi finder lokale kvalificerede producenter baseret på dine krav. Besøgsprogram, herunder tolkning/forhandling, arrangeres.

Vil du oprette salgskontor, investere/opkøbe virksomhed?
Vi bidrager med beslutningsgrundlag efter nærmere aftale. Vi kan hjælpe med at finde rette faciliteter og beliggenhed, idenfificere mulige støtteordninger og screene opkøbskandidater.

Skal du arrangere et gruppebesøg?
Vi kan arrangere et fagligt besøgsprogram efter dit behov. Ønsker du et foredrag? Vi tilbyder et foredrag i ambassadens konferencelokale (max. 30 personer) om politiske, økonomiske og erhvervsmæssige forhold i Tjekkiet. Andre emner efter nærmere aftale.

Ønsker du at afholde en mindre konference/udstilling?
Ambassaden er centralt placeret i nærheden af Karlsbroen med et konference-/udstillingslokale i gadeplan. Lys-spots og podier kan fremhæve udstillingsgenstande. Efter aftale udarbejdes gæsteliste, invitationer udsendes, m.v.

Ønsker du at holde et møde med en forretningsforbindelse på ambassaden?
Det kan være forbundet med blåstempling og prestige at holde møde på ambassaden med en lokal forretningsforbindelse. Ambassadens handelsrådgivere kan deltage i disse møder.

Har du problemer på myndighedsniveau?
Vi har adgang på højt niveau hos myndighederne og har mulighed for at finde ind til sagens kerne. Kommunikation på tjekkisk er i reglen en væsentlig forudsætning. Se mere under menupunktet 'Global Public Affairs'.

Ønsker du at lave et salgsarrangement på ambassaden?
At lægge et salgsarrangement eller stakeholder event i ambassadens rammer tilfører merværdi og kan tiltrække de rette deltagere, som ofte kan være svære at få i tale, hvis man henvender sig som virksomhed. Ambassaden har stor erfaring med planlægning og gennemførelse af sådanne arrangementer. Kontakt os for et tilbud.


De anførte eksempler på serviceydelser er ikke udtømmende – kontakt derfor ambassaden for en drøftelse af, hvorledes vi kan bistå dig med dine konkrete tiltag og ønsker.

Betaling for The Trade Councils serviceydelser sker i henhold til Udenrigsministeriets betalingsordning. Læs mere om The Trade Councils priser og forretningsbetingelser via nedenstående link. Læs desuden mere om The Trade Councils tilskudsprogrammer for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at eksportere.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk