Spring til indhold

Global Public Affairs

Opbygning af gode relationer til offentlige beslutningstagere og viden om politiske processer og centrale aktører på eksportmarkederne er blevet en stadig vigtigere del af danske virksomheders strategi for at fastholde eller vinde markedsandele globalt.

globalbanner

The Trade Council har derfor lanceret en række målrettede ydelser under fællesbetegnelsen "Global Public Affairs", der kan understøtte din virksomheds positionering over for offentlige myndigheder eller politiske beslutningstagere i udlandet.

Vores globale tilstedeværelse, politiske viden og internationale netværk gør os til en stærk partner for danske virksomheder, der opererer under regulerede eller vanskelige forhold på eksportmarkederne.

Via vores ambassader kan vi tilbyde din virksomhed følgende services inde for Global Public Affairs:

  • Adgang til centrale beslutningstagere - også på højeste niveau!
  • Kortlægning af centrale aktører og deres indbyrdes positioner inden for et givent område
  • Overvågning og kortlægning af lovgivning og politiske processer
  • Afholdelse af aktiviteter, der skaber opmærksomhed om "danske løsninger" - målrettet offentlige beslutningstagere, medier mv.
  • Vurdering og håndtering af handelspolitiske spørgsmål samt politiske risici, CSR og anti-korruption
  • Håndtering af tvister og overvågning af retssager

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

Tlf: (+420) 257 111 900
Email: prgamb@um.dk