Spring til indhold

2019 – et år i jubilæernes tegn

12.03.2019  14:31

(English below)

Verdens måske ældste nationalflag
Ifølge legenden faldt det danske flag ”Dannebrog” ned fra himlen under en kamp den 15. juni 1219 ved Lyndanise (idag Tallinn), da Kong Valdemars hær pludseligt blev angrebet af den estiske hær, efter de havde givet udtryk for, at de ville underkaste sig danskerne og deres tro. Overfaldet kom bag på danskerne, og ærkebisp Anders Sunesen måtte flere gange række hænderne mod himlen i bøn. Da ærkebispen til sidst ikke kunne holde sin arme oppe længere, så det ud til, at esterne ville sejre. I dette øjeblik åbnede himlen sig og et rødt korsbanner landede i hænderne på Ærkebiskoppen og danskerne sejrede mirakuløst.

I dag, 800 år senere, er Dannebrog stadig et populært nationalt symbol i Danmark, og bruges både i offentlige og private sammenhænge. Der er i Danmark 19 officielle flagdage, hvor såvel offentlige institutioner, bybusser m.v. landet over hejser Dannebrog. Det er også en tradition, at familier flager på fødselsdage, stikker små flag i fødselsdagskagen eller tager mindre flag med i lufthavnen for at byde venner eller familie velkommen hjem til Danmark igen. Danskerne har altid en undskyldning for at finde Dannebrog frem – særligt i år på 800-årsdagen.

Læs mere om ”Dannebrog” her (engelsk).

Danmarks Riges Grundlov
Den 5. juni er det Grundlovsdag i Danmark, og i 2019 vil det være 170 årsdagen for etableringen af selve grundloven. Den danske nationaldag bliver fejret ved at flage landet over og danske politikere holder grundlovstaler. 
Danmarks Riges Grundlov blev indført i 1849, hvilket samtidig markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki. Dengang havde kun 14-15 % af befolkningen stemmeret, og kun halvdelen benyttede sig af den.

Grundloven er blevet ændret fire gange siden den først blev etableret – senest i 1953, hvor der blev tilføjet en ny lov, om at både kvinder og mænd skulle have ret til at arve den kongelige trone. Dette blev aktuelt fordi den senere dronning Margrethe 2. stod til at arve tronen som den førstefødte i en søskendeflok af kvinder.

Læs mere om Danmarks Riges Grundlov og historien bag her (engelsk).

100 år med diplomatiske relationer
Historisk har Danmark og Tjekkiet haft mangeartede relationer. Helt tilbage i år 1205 blev Valdemar Sejr, gift med tjekkiskfødte Markéta af Bøhmen, som herefter blev Dronning Dagmar af Danmark. Hendes gode personlighed gjorde Markéta meget populær blandt danskerne og flere folkeviser er derfor blevet skrevet om hende.

Den til dato mest kendte dansker i Tjekkiet kom til næsten 400 år senere, nemlig Tycho Brahe (eller Tyge Brahe som han blev døbt). I år 1599 flyttede den danskfødte astronom til Prag efter en uoverensstemmelse mellem ham og den danske kong Christian IV. I Prag forsatte han sine videnskabelige studier som arbejdende ved Kong Rudolf. Han er i dag begravet i Týn kirke i hjertet af Prag.

I det 20 århundrede blev et officielt diplomatisk forhold mellem begge lande etableret kort efter Tjekkoslovakiets selvstændighedserklæring. Den tjekkoslovakiske udenrigsminister, Edvard Beneš, sendte en anmodning til den danske ambassade i Frankrig om officielt at anerkende Tjekkoslovakiet som selvstændigt land. Den danske udenrigsminister svarede positivt på dette ønske den 25. maj 1919. Derefter blev den første tjekkiske ambassadør i Danmark, Miroslav Plesinger-Božinov, udpeget den 4. september 1920. Ligeledes blev Poul Nørgaard udpeget, som den første danske ambassadør i Prag den 19. maj 1921.

I dag, 100 år senere, er både Tjekkiet og Danmark medlem af EU, NATO og andre internationale organisationer. De to lande har et godt samarbejde både diplomatisk, kulturelt og handelsmæssigt. Flere danske film og serier er blevet filmet i Tjekkiet, og er ligeledes populære blandt tjekkere, hvilket blandt andet skyldes en fælles humor. På samme vis er dansk arkitektur, byplanlægning, litteratur, cykelkultur, og det helt særlige fænomen ”hygge” også beundret i Tjekkiet.

Følg med på de sociale medier, så du ikke går glip af festlighederne. Mere info kommer snart! 

 

///English version/// 

2019 – A year of important anniversaries

Come and join us in celebrations of 800 years of the Danish flag “Dannebrog”, 170 years of the Constitution of Denmark and last but not least 100 years of the diplomatic relations between Denmark and the Czech Republic (former Czechoslovakia). 

Maybe the world’s oldest national flag
According to the legend, the Danish flag “Dannebrog” fell down from the sky during a battle in Lyndanise (nowadays Tallinn) on the 15th of June 1219 when the army of king Valdemar the Victorious was unexpectedly attacked by Estonian army after they had agreed to submit to the Danes and their faith. Archbishop Anders Sunesen, who accompanied king Valdemar, reached his arms up to the sky and prayed to God. When he could not hold his arms up any longer, it looked as if the Danish army was going to lose. In this very moment, the sky opened up and a red flag with white cross fell down directly in Archbishop’s hands, and the Danes miraculously won the battle.
The Danish flag is still today a very popular national symbol in Denmark and it is used not only during official occasions. There are 19 official flag days in Denmark when public institutions but also the busses are raising the flag. It is also a tradition that the families use the flag on birthdays and put little flags in the birthday cake or take flags with them to the airport to greet cheerfully their friends and family when they return home. Danes are proud of their flag and they will always find an excuse to show it.

Read more about “Dannebrog” here

The Constitution of Denmark
The 5th of June is called Constitution Day in Denmark and in 2019 it will be 170 years from the adoption of the Constitution. It is a Danish National Day celebrated by raising flags all over the country and politicians are giving festive speeches on that special occasion.     
By adoption of the Constitution in 1849 the transition from absolute monarchy to constitutional monarchy was completed. Around 15 % of the population were able to vote and nearly half of it actually used it. The constitution has changed only four times. Latest in 1953, when Margrethe II was the first-born with sisters only, and therefore the law changed that the females also had the right to inherit the royal throne.

Read more about the Constitutional Act and the history behind it here

100 years of diplomatic relations
The relations between Denmark and the Czech lands can be dated all the way back to 1205, when Valdemar II. Victorious married Přemysl Otakar I.’s daughter Markéta, who became Queen Dagmar of Denmark. She became very popular in Denmark and a number of medieval ballads (folkeviser) were written about her. 
After almost 400 years later, the most famous Dane in the Czech lands was astronomer Tygge Brahe. He moved to Prague after a dispute with Danish King Christian IV. and he continued his scientific studies at the court of king Rudolf II. He was buried in Týn Church in Prague.
In the 20th century the official diplomatic relations between both countries were established shortly after the declaration of independence of Czechoslovakia. The Czechoslovak Minister of Foreign Affairs Edvard Beneš sent an official request to the Danish embassy in France to recognize Czechoslovakia as an independent country. The Danish Foreign Minister responded positively to the request on the 25th of May 1919. And Miroslav Plesinger-Božinov was appointed the first Czech Ambassador in Denmark on the 4th of September 1920. And then Poul Nørgaard was appointed the first Danish Ambassador in Prague on the 19th of May 1921.
Today, 100 years later, both Denmark and the Czech Republic are members of EU and NATO and the countries have great diplomatic, economic and cultural relations. Plenty of Danish films and series have been filmed in the Czech Republic and the Danish films are very popular amongst the Czechs thanks to a common sense of humour. The same goes for Danish architecture, city planning, literature, city biking and a new life style hygge.    

Follow as on the social media and join us in our celebrations. More information soon!

 

 

 

 Seneste nyt

    Se alle