Skip to content

Roboti přisli zpět do Prahy. I z Dánska.

18.12.2013  09:31

Festival je českou částí Evropského týdne robotiky euRobotics Week, jehož cílem je nejen ukázat široké veřejnosti význam robotiky a její důležitou roli v našem životě, ale také inspirovat mládež k zájmu o studium inženýrských a matematických oborů. Součástí festivalu byly kromě výstavy také přednášky, prezentace robotů, workshopy, soutěže, semináře s významnými akademiky a vědci, projekce filmů nebo tematické komentované prohlídky Prahou.

Letošní, druhý ročník připomněl speciálním programem dílo a život Karla Čapka, od jehož úmrtí plynulo tento rok přesně 75 let. Byla to právě Čapkova hra R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti), ve které roku 1920 poprvé zaznělo slovo"robot" a která se pak dočkala překladu do více jak třiceti jazyků včetně esperanta. Ta byla také inspirací pro dva dánské umělce, které svými exponáty obohatili výstavu festivalu. Umělecký kovář Verner Brems ve svých šesti kolážích ztvárnil zaměstnance továrny, originální interpretaci stejné hry představovaly tři ilustrace designéra Phuca Van Danga. Dánská část programu byla dále zastoupena dokumentem režisérky Phie Ambo Mechanická láska (Mechanical Love), který se zabývá vztahem mezi lidmi a roboty v Japonsku, Německu, Itálii a Dánsku a krátkým animovaným filmem Madse Dama Jakobsena Dívka a robot (Girl and Robot). Celý jeden den festivalu byl věnován nedávno vydané třetí sérii programovatelných robotů pro děti LEGO MINDSTORMS, který zahájil zástupce velvyslance Lars Kjellberg. Zástupkyně Dánského velvyslanectví Petra Kouřimská byla také hostem pořadu Pražský expres TV Metropol. O tom, jak se využívají roboti v Dánsku ve školství či v péči o seniory, se dozvíte zde

Slavnostní zahájení festivalu 27.11.

Slavnostní zahájení festivalu 27.11. 2013: Hlavní organizátor Café Neu Romance Christian Gjørret (druhý zleva) a dánský umělec Verner Brems (druhý zprava) se zástupkyněmi Dánského velvyslanectví. V pozadí koláže Vernera Bremse.

Den LEGO MINDSTORMS 30.11.

Den LEGO MINDSTORMS 30.11. 2013: Hlavní organizátor festivalu Christian Gjørret (vlevo) se zástupcem dánského velvyslance v ČR Larsem Kjellbergem (vpravo), který také pronesl úvodní řeč.