Skip to content

Skutečně zelený přístup Dánska ke změně klimatu

07.12.2015  16:41

""

 

Tohoto výsledku dosáhlo Dánsko díky důsledné energetické politice, která se neustále vyvíjí a je podpořena širokou politickou shodou. Zároveň si Dánsko vybudovalo silnou pozici v oblasti energetických technologií – čisté technologie jsou nyní jedním z největších vývozních odvětví dánského průmyslu.

Za posledních 40 let se v Dánsku snížila energetická náročnost budov o 45 % na m2. Emise CO2 spojené se spotřebou energie se od roku 1990 snížily o 31 %, a to především díky obrovskému nárůstu obnovitelné energie. Dánsko má také největší podíl obnovitelné energie z jiných než vodních zdrojů na konečném množství spotřebované elektřiny. Větrná energie v současnosti představuje asi 40 % z konečného množství spotřebované elektřiny, přičemž do roku 2020 by se měl její podíl zvýšit na 50 %. Dlouhodobou vizí Dánska je pak úplná nezávislost na fosilních palivech do roku 2050.

Změna klimatu je výzvou pro celý svět a vyžaduje celosvětovou reakci. Během Mezinárodní klimatické konference v Paříži (COP21) předložilo více než 160 zemí, které dohromady produkují nad 90 % světových emisí, své příspěvky směřující k celosvětové dohodě. To ukazuje, jak se svět změnil: zatímco dříve jednalo jen pár zemí, nyní jedná celý svět. A Dánsko je v této věci ctižádostivým partnerem – jako členové EU jsme navrhli jeden z nejambicióznějších cílů snižování emisí.

Dánsko pokračuje v boji proti změně klimatu. Abychom uspěli, musíme zvolit ty nejúčinnější prostředky – budeme tvrdě pracovat na propojení ekonomického realismu se zelenými vizemi pro celosvětovou společnost. Dánsko zůstane i nadále hybatelem změn vedoucím k zelené budoucnosti a bude se zasazovat o účinné odpovědi na problematické otázky týkající se změny klimatu.

 

Více informací o dánském přístupu ke změně klimatu a o konferenci COP21 se dozvíte na stránkách dánského ministerstva zahraničí.