Skip to content

Pozvánka na seminář ”Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy”

15.11.2019  15:24

Dánské velvyslanectví ve spolupráci s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvou na seminář ”Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy”, který proběhne 20. listopadu od 14.30 do 17.00 v Poslanecké sněmovně (místnost 205, Sněmovní 1).

Na tomto semináři budou hovořit zástupci českých a dánských institucí o bankovní identitě, kterou brzy bude projednávat Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Bankovní identita umožňuje přístup ke službám e-Governmentu i on-line službám soukromého sektoru prostřednictvím internetového bankovnictví.

 

Zástupci českých a dánských institucí budou hovořit o plánech a zkušenostech s eGovernmentem s důrazem na roli bankovního sektoru. Posluchači se dozví nové skutečnosti o bankovní IDentitě a budou moci porovnat plány České republiky s modelem fungujícím v Dánském království. Seminář poskytne prostor pro vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností. Dánsko je podle OSN na prvním místě v digitalizaci veřejné správy a podle OECD je zejména inovativní dánská elektronická identita občanů, tzv. NemID, nebo portál pro občany Borger.dk.

14.00 – 14.30              Příchod hostů

14.30 – 14.50              Úvodní slova

·         Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

·         Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády pro oblast IT, ředitel NAKIT

·         Ole Frijs-Madsen, dánský velvyslanec

14.50 - 15.50              Role bankovního sektoru v digitalizaci české státní správy: bankovní identita, plány a legislativní otázky

·         Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

·         Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

·         Ing. Ondřej Felix, CSc., digitální šampión, Ministerstvo vnitra

·         Pavel Štěpánek, Česká bankovní asociace

·         Diskuze

15.50- 16.10                Pauza na kávu a drobné občerstvení

16.10 – 17:00              Zkušenost z Dánska: role bankovního sektoru v digitalizaci veřejné správy

·         Jens Krieger Røyen, Dánská agentura pro digitalizaci (Ministerstvo financí Dánského království)

·         Experti a zástupci dánských firem podílejících se na digitalizačních projektech ve veřejné správě (zástupce společnosti Nets and e-Boks)

·         Diskuze

Seminář bude tlumočen do češtiny. Dánští řečníci budou hovořit anglicky.

Při příchodu do Poslanecké sněmovny je nutné předložit občanský průkaz a projít bezpečnostní kontrolou. Proto prosím dorazte s menší časovou rezervou.

Potvrďte prosím Vaši účast na emailu cizkovska@psp.cz do 15. listopadu 2019.