Skip to content

Česko-dánské dny vody 2019 podpořily vzájemnou spolupráci v oblasti vodohospodářství

22.03.2019  15:46

Česko-dánské dny vody 2019 přispěly k rozvoji další spolupráce mezi českými a dánskými institucemi a firmami. Zúčastnily se jich zástupci devíti dánských firem společně s představitelem Skupiny dánské vodárenské technologie (Danish Water Technology Group). Tato skupina sdružuje více než 60 dánských společností, které nabízí řešení v oblasti vodního hospodářství.

Delegace představitelů dánských firem v čele s dánským velvyslancem Ole Frijs-Madsenem se setkala se zástupci českých veřejných institucí a firem a prezentovala své produkty a služby na konferencích v Mladé Boleslavi a v Plzni.

Dánové a Češi společně otevřeli otázky udržitelného rozvoje, dopadů sucha a zavedení nových postupů, které snižují spotřebu vody a energií a přistupují šetrněji k životnímu prostředí. Poptávka po nižší spotřebě vody v průmyslu roste zejména ve firmách čelícím suchu a přísnější regulaci o odběru vody z řek. Česká strana představila největší výzvy v oblasti vodohospodářství. Mezi ně řadí sucho, kvalitu vody a přítomnost mikropolutantů, kalové hospodářství, opětovné použití vody, ale také ceny vody, na jejichž zvyšování společnost reaguje velmi citlivě.

Dánská strana prezentovala v průběhu Česko-dánských dní vody řešení v podobě čistíren odpadních vod s minimální ztrátou vody a spotřebou chemie, energeticky a nákladově efektivních frekvenčních měničů, vodních pokryvů zabraňujících nežádanému vypařování či šíření zápachu a řas, izolovaných vodoměrných šachet a inteligentních vodoměrů optimalizujících spotřebu energie a vody, tepelných výměníků, čerpadel a informačních technologií umožňující návrh postupů minimalizující ztráty vody. Mezi devíti dánskými firmami byly i čtyři společnosti, které mají pobočky přímo v České republice. Podrobné profily firem a jejich krátké prezentace jsou k dispozici níže.

BWT HOH

Danfoss

DANWELL

DHI

Grundfos 

Hexa-Cover

Kamstrup

Liqflow

Westcome Heat Exchangers

Přikládáme také prezentace českých řečníků.

Lukáš Záruba, ředitel Odboru ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí

Pavel Punčochář, Sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství

Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy

Martin Srb, Asociace pro vodu ČR, manažer útvaru technologie vod, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Přemysl Šašek, ČEZ, manažer útvaru legislativa a trh, člen Expertního týmu pro environmentální politiku Svazu průmyslu a dopravy

Jan Pavlík, ENVIROS, Obchodní ředitel a ředitel environmentálního oddělení

Jiří Mach, vedoucí provozu infrastruktury, ŠKO-ENERGO

Jaroslav Suchý, tajemník výboru pro legislativu, Svaz chemického průmyslu

Marcela Burešová, vedoucí oddělení vodního hospodářství, Středočeský kraj

Vladimír Stehlík, člen představenstva, VAK Mladá Boleslav, a.s.

Tomáš Žitný, technický náměstek, VAK Mladá Boleslav, a.s.

Filip Wanner, SOVAK ČR (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR)

Vladimír Šťovíček, vedoucí energetiky, Pilsner Urquell, Asahi Breweries

Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Miloslav Vostrý, předseda SOVAK ČR (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR), člen představenstva Vodárna Plzeň

Zjistěte více o 60 dánských společnostech, které nabízí řešení v oblasti vodního hospodářství.