Skip to content

Dánsko rozšiřuje od 14. března 2020 hraniční kontroly a omezuje vstup do země

14.03.2020  00:01

Dánská vláda zavedla 13. března 2020 další zpřísňující opatření, která zahrnují kontroly na všech vnitřních hranicích s účinností od 14. března 2020. Osoby, které chtějí cestovat do Dánska, musí očekávat, že nebudou vpuštěny do země, nemají-li ke vstupu pádný důvod.   

Stávající dočasné hraniční kontroly budou od soboty 14. března 2020 od 12:00 hodin rozšířeny na všechny hraniční přechody za účelem omezit šíření COVID-19.

Během následujících dní budou zavedeny kontroly v místech určených k překračování vnitřních hranic, včetně letišť. Kontroly bude vykonávat policie za pomoci armády. Současně se očekává, že dojde i k úplnému nebo částečnému zrušení velkého počtu vlakových, leteckých a trajektových linek osobní přepravy. Doprava výletních lodí do Dánska bude rovněž zrušena. Hraniční kontroly budou trvat do 13. dubna 2020.

Osoby, které chtějí cestovat do Dánska, musí očekávat, že nebudou vpuštěny do země, a to ani na dánských letištích, nemají-li k tomu pádný důvod, jako např. že žijí či pracují v Dánsku nebo doručují zboží do Dánska.

Vzhledem k hraničním kontrolám lze v osobní dopravě očekávat značná zdržení při příjezdu do Dánska. V zahraničí proběhne informační kampaň se zaměřením na země, odkud běžně do Dánska cestuje velké množství osob, aby byl počet těchto cest minimalizován. Dánští občané, kteří jsou v současné chvíli na dovolené v zahraničí, by se vzhledem k plánovanému zrušení příkladně leteckých linek, měli urychleně vrátit do vlasti. Úřady jsou v kontaktu s cestovními kancelářemi za účelem zajištění návratu dánských turistů z dovolené.

Co se týká nákladní dopravy, je kladen velký důraz na to, aby bylo zachováno a nikoliv opožďováno nutné zásobování, především potravinami, a aby byl zajištěn přeshraniční dovoz a vývoz zboží. Z tohoto hlediska nebude prováděna kontrola nákladní dopravy.

Více informací zde