Stipendia a granty

Chcete strávit v Dánsku semestr nebo dva v rámci svého studia na české vysoké škole? Rádi byste se zúčastnili letního kurzu v Dánsku? Nebo chcete v Dánsku vystudovat celý bakalářský nebo magisterský program? V každém případě se vám budou hodit informace o stipendiích.

Výměnné (dvou)semestrální pobyty na vysokých školách

ERASMUS+ – zjistěte si informace u svého fakultního koordinátora

Stipendia dánského ministerstva pro vyšší vzdělávání a vědu 

Meziuniverzitní dohody – zjistěte si informace na své vysoké škole

MŠMT

Celé bakalářské/magisterské studium

Studenti, kteří jsou občany některé z členských zemí EU, mají v Dánsku nárok na státní studijní podporu – tzv. SU (Statens uddannelsesstøtte). Jednou z podmínek je, že musíte minimálně 10–12 hodin týdně pracovat a mít uzavřenou pracovní smlouvu. V roce 2016 je výše podpory 5941 DKK měsíčně. Přečtěte si více informací o SU.

Letní jazykové kurzy dánštiny

Dánské ministerstvo pro vyšší vzdělávání a vědu nabízí také stipendia na letní jazykové kurzy dánštiny. Ty pořádají vybrané univerzity a vzdělávací instituce, včetně tzv. folkehøjskoler, „lidových vysokých škol“.

Kurzy dánštiny jsou primárně určeny studentům dánských studií / skandinavistiky a studentům, kteří jsou přijati ke studiu na dánské vysoké škole od následujícího školního roku (ať již na celé studium, nebo v rámci výměnného programu).

Jazykové kurzy dánštiny pořádají pro studenty před začátkem semestru často také zahraniční kanceláře vysokých škol, kde mají studenti začít studovat. Cílem je, aby se ještě před začátkem semestru naučili základy dánštiny a seznámili se s dánskou kulturou. Informace získáte od konkrétní vysoké školy.

Letní odborné kurzy

Některé univerzity v Dánsku pořádají také letní odborné kurzy, například Kodaňská univerzita a Aarhuská univerzita. Kurzy jsou pro studenty partnerských univerzit v EU zdarma. Podmínkou je, že vás musí jmenovat vaše univerzita a absolvovaný kurz musí být součástí vašeho studijního programu. Za absolvované kurzy získáte kredity ECTS. Náklady na bydlení, dopravu a živobytí si musíte hradit sami, příp. musíte využít stipendií, které nabízí vaše vysoká škola.

Více informací:

http://studyindenmark.dk/

Více informací: