Skip to content

Podmínky přijetí na dánské VŠ

Pokud chcete studovat v Dánsku, musíte projít přijímacím řízením.

Bakalářské studium

Přihlášky na bakalářské studium na dánských vysokých školách lze podávat online přes portál Optagelse.dk. Základní podmínkou přijetí na studijní program v angličtině je doklad o ukončeném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení) a certifikát z angličtiny. Veškeré dokumenty musejí být přeloženy do angličtiny/dánštiny soudním překladatelem a opatřeny apostilní doložkou.

Magisterské studium

Přihlášky se podávají přímo na vysoké škole, kam se hlásíte. Základní podmínkou přijetí na studijní program v angličtině je ukončené a uznané bakalářské vzdělání certifikát z angličtiny. Veškeré dokumenty musejí být přeloženy do angličtiny/dánštiny soudním překladatelem a opatřeny apostilní doložkou.


Pro přijetí na některé bakalářské i magisterské obory jsou kladeny další požadavky, například složení přijímací zkoušky, dosažení určitých studijních výsledků apod. Konkrétní informace získáte vždy od vysoké školy, kam se hlásíte.

Více informací o podmínkách přijetí a uznávání kvalifikace naleznete na stránkách dánského ministerstva pro vyšší vzdělávání a vědu.

O studijních programech PhD se dozvíte více pod tímto odkazem.

 

Dánské velvyslanectví

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Malá Strana
118 01

 

Tel.+420 257 111 900
Fax +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk