Skip to content

Možnosti studia v Dánsku

Dánsko nabízí širokou škálu studijních programů v angličtině i dánštině. Na dánských vysokých školách můžete studovat v rámci výměnného pobytu nebo se přihlásit na celé studium. Některé vysoké školy nabízejí také letní kurzy (odborné i jazykové).

Vysoké školy v Dánsku

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet 

Roskilde Universitet 

Copenhagen Business School 

Danmarks Tekniske Universitet 

IT-Universitetet i København

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Folkehøjskoler

Vedle vysokých škol můžete v Dánsku studovat také na tzv. folkehøjskoler neboli „lidových vysokých školách“. Nejedná se však, jak by mohl název napovídat, o vysoké školy, nýbrž o instituce, které nabízejí jedno- až dvousemestrální vzdělávací pobyty zaměřené na různé formy umění (hudbu, film, design atd.) filozofii, žurnalistiku a další obory. Za studium se nezískává žádný titul, jedná se o jakousi doplňkovou formu vzdělávání, která má vést především k osobnímu rozvoji. Dánští studenti na folkehøjskole často tráví rok mezi střední a vysokou školou, školy jsou ale otevřené i zahraničním studentům a nabízejí studijní programy v angličtině. Na řadě z nich se také pořádají letní jazykové kurzy dánštiny.

Na některých školách mohou studenti z ČR získat stipendium. Informace o možnosti stipendia zjistíte přímo na stránkách vybrané školy. Podívejte se na seznam všech folkehøjskoler v Dánsku, vyberte si a zjistěte více informací.

 

Rødding Folkehøjskole - nejstarší "lidová vysoká škola" v Dánsku založená v roce 1844.
Foto: Rødding Folkehøjskole

Dánské velvyslanectví

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Malá Strana
118 01

 

Tel.+420 257 111 900
Fax +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk