Skip to content

Sňatek v Dánsku

Sňatek v Kodani

Chcete-li se nechat oddat v Kodani, přečtěte si podrobně následující informace. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte magistrát města Kodaně na tel. čísle (+45) 33 66 33 66.

V případě, že chcete mít svatbu v Kodani, dostavte se na magistrát města Kodaně k vyplnění oddacího formuláře, který následně předložíte s těmito dokumenty: 

  • platný cestovní pas
  • povolení k pobytu v případě, že žijete v zahraničí
  • schengenské vízum či důkaz o vstupu a příjezdu do Dánska či schengenského prostoru

V případě potřeby dalších informací kontaktujete město Kodaň s dostatečným předstihem.

Citizen Service Center

Tel.: +45 33 66 33 66
Úřední hodiny: Po - Pá 10:00 - 18:00
E-mail: borgersevice@kk.dk
Web: www.kk.dk

Potvrzení o osobním stavu

 (ne starší 4 měsíců) vystavené místem vašeho narození i místem současného pobytu žadatele (pokud se liší).

Potvrzení o osobním stavu musí obsahovat: 

  • jméno
  • datum narození
  • místo narození
  • adresu
  • občanství
  • osobní stav

Toto potvrzení musí být přeloženo do dánského, anglického či německého jazyka.

""
Svatba

!!!Potvrzení o osobním stavu může být (v případě nutnosti) vyžadováno i z jiných míst, než je uvedeno výše. V případě předchozího manželství jednoho či obou partnerů je dále nutno doložit následující dokumenty:

ROZVOD

Soudní rozhodnutí o rozvodu

Originál podepsaného soudního rozhodnutí o rozvodu. V poznámce musí být uveden text ve znění, že „v souvislosti s rozhodnutím o rozvodu nebylo podáno ani nelze podat odvolání k vyššímu soudu, tudíž oba partneři mohou být oddáni“. Je potřeba doložit pouze soudní rozhodnutí a potvrzení z posledně uzavřených manželství.

Rozhodnutí o rozvodu musí nejprve ověřit matriční úřad, teprve poté je možné si dohodnout schůzku. Je třeba předložit originál rozhodnutí o rozvodu a rovněž překlad v případě, že toto rozhodnutí nebylo vystaveno v dánském, anglickém či německém jazyce. Překlady bez originálu se nepřijímají.

ÚMRTÍ

Úmrtní list

Úmrtní list musí být nejprve ověřen, teprve poté je možné si dohodnout schůzku.
Je třeba předložit originál i překlad úmrtního listu. Překlad se týká případů, kdy úmrtní list nebyl vystaven v dánském, anglickém nebo německém jazyce. Samotný překlad bez originálu se nepřijímá.

!!! Soudní rozhodnutí o rozvodu a úmrtní listy vystavené mimo členské státy Evropské unie (s výjimkou USA, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie) musí být předloženy v originále a opatřeny legalizací/apostilou. Zároveň je nutné předložit překlad legalizace.

Legalizace/apostila

Legalizace: trojstranné ověření originálního dokumentu (nikoli kopie originálu) prostřednictvím ministerstva vnitra a zahraničních věcí vydávající země a rovněž dánského či německého velvyslanectví.

Apostila: jednorázové ověření originálního dokumentu (nikoli kopie originálu) prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí vydávající země.

 

Dánské velvyslanectví

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Malá Strana
118 01

 

Tel.+420 257 111 900
Fax +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk