Spring til indhold

Visum og opholdstilladelse til Danmark

Her kan du læse om reglerne for visum til Danmark og resten af Schengen-området. Visum gives til ophold af kortere varighed i forbindelse med forretningsbesøg, besøg hos familie og venner, samt sports- og kulturbegivenheder. Danmark er omfattet af Schengen-samarbejdet. De visa, som danske ambassader mv. udsteder, er normalt gyldige til alle Schengen-landene.

Den danske ambassade i Prag udsteder ikke visa/opholdstilladelser på nuværende tidspunkt. Kontakt venligst ambassaden i Wien eller en anden ambassade fra listen her. Flere oplysninger findes på www.nyidanmark.dk.

Hvilke lande er med i Schengen?

Tyskland, Frankrig, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Italien, Spanien, Portugal, Østrig, Grækenland, Danmark, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Malta, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

Hvem skal have visum til Danmark, og hvad er betingelserne?

Oplysninger herom findes på "ny i danmark.dk" hjemmesiden.

Hvem behandler ansøgninger om visum?

Visumansøgninger behandles i direkte samarbejde mellem Udlændingeservice og danske repræsentationer i udlandet, hvor ansøgningerne modtages.

I oversigten over Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet findes information om adresser og åbningstider på alle danske ambassader samt generalkonsulater og konsulater.

De danske honorære generalkonsulater og konsulater kan ikke udstede visa, men har i visse tilfælde en særlig tilladelse til at modtage ansøgninger og sende dem til den overordnede danske ambassade til videre behandling.

Dokumentation i forbindelse med ansøgning

Ved indgivelse af ansøgningen foretager ansøgeren følgende:

  • Fremlægger et ansøgningsskema
  • Fremlægger et rejsedokument
  • Fremlægger et fotografi
  • Tillader registrering af sine fingeraftryk i overensstemmelse med artikel 13, hvis det er relevant
  • Betaler visumgebyr i overensstemmelse med artikel 16
  • Fremlægger dokumentation, som kan inkludere (og som ikke nødvendigvis er begrænset til):
  1. Dokumentation for rejsens formål
  2. Dokumentation for logi eller bevis for tilstrækkelige midler til at afholde udgifter til logi
  3. Dokumentation for, at ansøgeren er i besiddelse af de fornødne subsistensmidler
  4. Oplysninger, der giver mulighed for at vurdere, om ansøgeren har til hensigt at forlade medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, der ansøges om

Læs mere om den enkelte repræsentations særlige dokumentationskrav på dennes hjemmeside.

Gebyrer

Oplysninger om gebyrsatser for visum kan findes i bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

En ansøgning om visum skal indgives tidligst 3 måneder inden afrejse. Det anbefales at man indleverer ansøgning om visum senest 2 uger inden afrejse.

Hvordan træffes en aftale med henblik på indgivelse af ansøgning?

En række danske repræsentationer i udlandet benytter sig af eksterne samarbejdspartnere (outsourcing bureauer)i forbindelse med visumsagsbehandlingen. I disse tilfælde anbefales det at indgive ansøgningerne til disse bureauer.

I alle andre tilfælde kontaktes den pågældende visumafdeling med henblik på at træffe aftale.

I Rusland og Ukraine har Danmark en såkaldt rejsebureau-ordning under hvilken visumansøgninger indgives via på forhånd godkendte rejsebureauer. Læs mere om denne ordning på de pågældende repræsentationernes hjemmesider.

Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet.

Sagsbehandlingstider

Der træffes som hovedregel afgørelse i visumsager indenfor 15 dage fra repræsentationen har modtaget ansøgningen.

Dette tidsrum kan i individuelle tilfælde forlænges til højst 30 kalenderdage, navnlig når det er nødvendigt at undersøge ansøgningen nærmere eller i tilfælde af repræsentation, hvor myndighederne i den repræsenterede medlemsstat høres.

Denne periode kan undtagelsesvis forlænges til maksimalt 60 kalenderdage i særlige tilfælde, når der er brug for supplerende dokumentation.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk