Spring til indhold

Statsborgerskab

På denne side findes der oplysninger om reglerne for dansk indfødsret/statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab - nye regler

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015.

Under linket Dobbelt statsborgerskab findes der oplysninger om reglerne for dobbelt statsborgerskab.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Der henvises i øvrigt til ministeriets hjemmeside.  

Regler for dansk indfødsret

De gældende regler for dansk indfødsret (eller statsborgerskab, som det også kaldes) findes i bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret (indfødsretsloven) samt i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation

Bevis for dansk statsborgerskab 

For nærmere oplysninger om mulighederne for at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab, klik på linket Bevis for dansk statsborgerskab.

Bevarelse og fortabelse af dansk statsborgerskab

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab bevares, klik på linket Bevarelse af dansk statsborgerskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab fortabes, klik på linket Fortabelse af dansk statsborgerskab.

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere 

 

Under linket Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere findes der oplysninger om, hvordan tidligere danske statsborgere samt statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udenlandske statsborgere

 

Under linket Udenlandske statsborgere findes der oplysninger om, hvordan udenlandske statsborgere kan erhverve dansk statsborgerskab.

Statsløse født i Danmark

Under linket Statsløse født i Danmark findes der oplysninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab for statsløse født i Danmark.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk