Spring til indhold

Sygesikring

Læs her om sygesikring ved længerevarende ophold i Tjekkiet.

Vil man være dækket i forbindelse med sygdom under længerevarende ophold i Tjekkiet, skal man enten have et EU-sygesikringskort, tegne en privat sygeforsikring eller optages i den tjekkiske sygesikringsordning. Man kan indhente yderligere oplysninger om sygesikring i forbindelse med udrejse til et andet EU-land hos kommunen.

På Europa-Kommissionens hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger om, hvilke regler, rettigheder og muligheder der eksisterer i forbindelse med at tage ophold og arbejde i andre EU-lande. Her vil man, på dansk, kunne læse mere om, hvorledes man opnår social sikring i Tjekkiet.

Det blå EU-sygesikringskort 

EU-sygesikringskortet gælder ved forretningsrejser, au pair-ophold, ulønnet praktik og studieophold samt ved ferie. Endelig vil man få brug for EU-sygesikringskortet, hvis der kan opstå behov for behandling som følge af en bestående eller kronisk sygdom.

Det blå EU-sygesikringskort giver ret til læge- og hospitalshjælp, medicin mv. på samme vilkår, som gælder for offentligt sygeforsikrede i det pågældende EU-land, i dette tilfælde Tjekkiet. EU-sygesikringskortet dækker ikke hjemtransport og heller ikke behandling i private sygehuse. Derfor foreslår vi at tegne en privat forsikring.

Hvis man ønsker at erhverve et EU-sygesikringskort, skal man henvende sig til sin kommune, som har ansvaret for udstedelsen.

Find yderligere information om EU-sygesikringskortet her.

Optagelse i den tjekkiske sygesikringsordning

For at blive optaget i den tjekkiske sygesikringsordning skal man medbringe en såkaldt E-formular eller det blå EU-sygesikringskort (se ovenfor). Efter ankomst til Tjekkiet skal man kontakte en af de lokale tjekkiske sygesikringskasser med henblik på registrering.

Ved optagelse i det tjekkiske sygesikringssystem er du sikret på lige fod med de tjekkiske statsborgere.

For lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende er ydende medlemskab af den tjekkiske sygesikring obligatorisk.

På det tjekkiske arbejds- og socialministeriums hjemmeside kan man finde oplysninger om, hvordan man bruger det tjekkiske sundhedsvæsen.

Man kan også finde information om sygesikring under længerevarende ophold i Tjekkiet i pjecen "Skal du til Tjekkiet? Hvad nu, hvis du bliver syg..."

Privat forsikring

Hvis du hverken er dækket af det blå EU-sygesikringskort eller optaget i den tjekkiske sygesikringsordning, er det nødvendigt at tegne en privat forsikring.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk