Spring til indhold

Indgå ægteskab i Tjekkiet

Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til fremskaffelse af de nødvendige dokumenter for at kunne blive gift i Tjekkiet.

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de tjekkiske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Tjekkiet med en tjekkisk statsborger eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab i Tjekkiet.

 • Pas
 • Folkeregisterudskrift, indeholdende oplysninger om:

  a) den danske parts civilstand,
  b) den danske parts statsborgerskab,
  c) den danske parts faste bopælsadresse.

 • Udskriften skal apostillepåtegnes i det danske udenrigsministerium.
 • Ægteskabsattest, der udstedes af den danske parts bopælskommune og apostillepåtegnes i det danske udenrigsministerium.
 • Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis, der også skal indeholde oplysninger om forældrene. Attesten skal apostillepåtegnes i det danske udenrigsministerium. 
 • Bevis for retmæssigt ophold i Tjekkiet (Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky). Attesten udstedes af det tjekkiske fremmedpoliti (i Prag på adressen Olšanská 2, Prag 3) og må ikke være mere end syv dage gammel. 
 • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling. Skilsmissedokumenter skal apostillepåtegnes i det danske udenrigsministerium. Hvis den danske part er enke eller enkemand skal dødsattesten apostillepåtegnes i det danske udenrigsministerium. 

Der må påregnes en vis sagsbehandlingstid på rådhuset, hvorfor kontakt til det pågældende rådhus bør ske i god tid før vielsen. 

For samtlige dokumenters vedkommende gælder, at disse skal oversættes til tjekkisk af en statsautoriseret translatør. Navne og adresser findes under "Oversættelse" i telefonbøgernes Gule Sider.

Ingen af dokumenterne må være ældre end seks måneder.

Der skal under vielsesceremonien være to vidner og en officiel oversætter til stede. Såfremt der er bestilt musik og fotografering, kan disse evt. fungere som vidner. Prisen for vielsen varierer afhængigt af, hvor vielsen finder sted.

Yderligere informationer finder du på Prags portal.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk