Spring til indhold

Rejse til Tjekkiet

Ambassaden i Prag får hvert år mange henvendelser fra danskere, der gerne vil arbejde og opholde sig i Tjekkiet. Vi håber, at oplysningerne på disse sider giver et godt udgangspunkt.

Før rejsen

Danske statsborgere skal medbringe gyldigt pas for at kunne rejse ind i Tjekkiet, men efter Tjekkiets indtræden i EU er der ikke længere krav om, at passet skal have en bestemt gyldighedsperiode.

Det er derfor vigtigt i god tid inden afrejse at undersøge passets gyldighed. Hvis man ikke har dansk statsborgerskab, skal man også huske at undersøge hos den tjekkiske ambassade i København, om man skal have visum til indrejse i Tjekkiet.

Bemærk, at de tjekkiske myndigheder kan forlange identifikation samt bevis for lovligt ophold i form af dit originale pas, inkl. evt. visum. I modsat fald risikerer man bødestraf eller anholdelse.

Se Udenrigsministeriets hjemmeside for yderligere information om bl.a. Rejseforsikring, Rejsevejledninger og Medicin med på rejsen.

Som opfølgning på terrorangrebet i Paris er Udenrigsministeriet, rejsebranchen og andre relevante aktører blevet enige om en række råd til danske rejsende. Se de gode råd her

Danskerlisten

Danskere opfordres til at registrere sig på Danskerlisten. Informationerne er alene til ambassadens eget brug og benyttes i en nødsituation, eller hvis ambassaden fx har behov for at sende informationer ud til fastboende danskere. For at holde databasen så opdateret som muligt bedes man meddele ambassaden, når man flytter fra Tjekkiet og derfor ikke længere bør stå i databasen.

 

Europakommissionen

 


Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf. + 420 257 111 900
Fax. +420 257 531 410 
Email: prgamb@um.dk