Spring til indhold

Nye biometriske pas

Er du dansker, bor i Tjekkiet og mangler nyt pas? I så fald er der her information om nye pasregler, der betyder, at du skal til Danmark eller til en anden ambassade for at få nyt pas.Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas være såkaldt biometriske. Det betyder, at de skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift - dermed skabes der nemlig langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse. Samtidig er du med et biometrisk pas bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver imidlertid installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Det medfører, at der ved Den Danske Ambassade i Tjekkiet og danske konsulater i områder omkring Tjekkiet fra 1. januar 2012 ikke er mulighed for at søge om pas til voksne personer. De vil dog kunne udstede nødpas og forlænge eksisterende pas.

Danskere, der bor i Tjekkiet, kan i stedet søge om pas under ophold i Danmark og ved kortvarigt besøg i et område med en pasudstedende repræsentation i udlandet - tættest på Prag er ambassaderne i Wien og Berlin. 

Du behøver dog ikke opholde sig på ansøgningsstedet, mens passet laves, idet der er mulighed for at få udleveret passet et andet sted end der, hvor der ansøges. Ved ansøgning i Danmark er det muligt at få passet udleveret ved alle danske repræsentationer i udlandet, herunder de mange honorære konsulater. Ved ansøgning i udlandet er det muligt at få passet leveret til alle danske repræsentationer, også på ambassaden i Prag. Det er endvidere muligt at få passet udleveret ved en lang række danske borgerservicecentre i Danmark. En komplet liste vil blive opdateret her. Ved udlevering i udlandet et andet sted end der, hvor der ansøges, skal der betales et gebyr ved udleveringen på 190 DKK (660 CZK) (2014 sats), og det anbefales fortsat at ansøge i god tid for at kunne få passet udleveret, mens man er i Danmark.

De nye regler gælder ikke børn under 12 år, der ikke skal afgive fingeraftryk og således kan søge om pas på ambassaden i Prag.

Her følger spørgsmål og svar om de nye pas:

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilkensomhelst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.
Der er også mulighed for at ansøge om passet i Danmark og så få det udleveret på Den Danske Ambassade i Prag.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis du har akut behov for et pas. Se mere nedenfor om provisoriske pas.

Skal børn også afgive fingeraftryk?
Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, og derfor kan Den Danske Ambassade i Prag godt udstede pas til dem.
Bemærk venligst, at børnene skal møde op personligt for at søge om pas, at der skal medbringes to papirbilleder, samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?
Nej, du skal kun møde personligt for at indgive ansøgningen. Du kan - ligesom i dag - få dit pas tilsendt med post. Du skal først indsende det gamle pas til ambassaden til annullering.

Forlængelse af pas
En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end to år siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Nødpas
Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas. 


 

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5

Praha 1, Malá Strana

 

Tel. +420 257 531 600

Fax. +420 257 531 410

Email. prgamb@um.dk