Spring til indhold

Attester og legalisering

Hvor kan danskere, der bor i udlandet, rekvirere straffeattest, fødsels- og dåbsattest, vielsesattest, separations- eller skilsmissedokumenter og ægteskabsattest?

papirer

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Ægteskabsattest

Din seneste bopælskommune kan udstede en ægteskabsattest.

Straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Københavns Vestegns Politi
Administrativt Center Øst
Kriminalregisteret
Postboks 59
2630 Tåstrup
Danmark

Telefon: +45 43 86 15 00
E-mailkbhv-acoe-kr@politi.dk

Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.

En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende et personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af pas-siden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).

Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).

Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.

NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

Fødsels-, dåbs- og vielsesattest

Attesterne skal rekvireres fra det sogn eller den kirke, hvor fødslen/dåben/ægteskabet fandt sted.

Du kan ringe til kommunekontoret i den relevante kommune og spørge efter kirkekontoret, eller du kan finde det relevante sogn på www.sogn.dk. Kirkebogsføreren kan udstede kopi af din fødsels- og/eller vielsesattest.

Find kommunen her

Legalisering af dokumenter

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres. Flere oplysninger findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Separations- eller skilsmissedokumenter

Kopi kan udstedes af Familieretshuset eller den domstol, hvor bevillingen er givet.

Find adresser og telefonnumre på Familieretshuset eller Danmarks domstole.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5

Praha 1, Malá Strana

 

Tel. + 420 257 111 900

Fax. + 420 257 531 410

Email. pragamb@um.dk