Spring til indhold

Udenrigspolitik

Tjekkiets udenrigspolitiske situation i overordnede træk.

Siden Fløjlsrevolutionen i 1989 har det ledende motiv i Tjekkiets udenrigspolitik været på ny at blive en integreret del af Europa og den vestlige alliance. Som følge heraf har medlemskabet af EU (2004) og optagelsen i NATO (1999) været afgørende milepæle for Tjekkiet.

Europæisk samarbejde
Regeringen under premierminister Bohuslav Sobotka har bebudet en mærkbar kursændring i EU-politikken, i en positiv, samarbejdsvenlig retning modsat tidligere regeringer, der har været præget af den forrige præsidents, Václav Klaus’ stærkt EU negative holdning.

Udenrigspolitisk har både premier- og udenrigsminister ved flere lejligheder gjort det klart, at den tjekkiske regering fremover ønsker en mere engageret og aktiv EU-politik og mere indflydelse i kernen af EU. Som forventet har regeringen derfor besluttet at tilslutte sig Finanspagten. Der er dog fortsat ikke sat dato på tjekkisk deltagelse i Bankunionen eller Eurozonen og på nuværende tidspunkt er beslutningen herom udskudt til efter det kommende parlamentsvalg.  

Overordnet har Tjekkiet et ønske om at føre en mere ensartet og gennemsigtig EU-politik. Det fungerer dog ikke altid i praksis, da udtalelser fra den tjekkiske regering og præsident ikke altid peger i samme retning.

NATO
Tjekkiet deltager aktivt i NATO-samarbejdet og har med ca. 250-300 soldater ydet et betydeligt troppebidrag til Afghanistan. Den nuværende regering har øget forsvarsbudgettet og fastlagt en målsætning om at øge forsvarsudgifterne til 1,4 % af BNP i 2020 efter den tidligere regering havde gennemført betydelige besparelser på forsvarsudgifterne, hvilket medførte, at forsvarsudgifterne var, faldt til under 1 % af BNP og dermed langt under NATO-målsætningen på 2 % af BNP.

Tjekkiet og dets naboer
Den tjekkiske regerings umiddelbare fokus er på nuværende tidspunkt at samarbejde med EU’s nabolande og opbygge tillid. Uden tillid vil Europa ikke kunne modstå de trusler fremtiden byder. Det er derfor også essentielt at styrke den fælles europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik

Tjekkiet har et tæt bilateralt forhold til sine naboer. Tyskland er Tjekkiets største handelspartner. Forholdet til såvel Tyskland som Østrig har dog til tider været anspændt og præget af, at omkring 3 millioner Sudeter-tyskere blev udvist af Tjekkoslovakiet ved de såkaldte Beneš-dekreter efter 2. Verdenskrig.

Tjekkiet er en del af Visegrád-gruppen, en uformel alliance mellem fire centraleuropæiske lande: Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Gruppens erklærede formål er at styrke samarbejdet mellem landene og desuden at hjælpe hinanden til at fremme den europæiske integration i regionen. Gruppen har spillet en central rolle i den europæiske debat i forbindelse med flygtningekrisen, hvor den særligt har markeret sig i modstanden mod tvungen omfordeling af flygtninge.  

I forhold til krisen i Ukraine støtter regeringen en robust kurs over for Rusland, både når det gælder EU og NATO. Dette gælder også på sanktionsområdet, hvor man støtter op om den af EU fastlagte linje.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf.: + 420 257 111 900
Fax: +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk