Spring til indhold

Økonomi

Tjekkiets økonomiske situation i overordnede træk.

 
Efter et par år med negativ vækst er den tjekkiske økonomi begyndt at kaste skyggerne fra den finansieller krise af sig. I 2014 vendte den negative kurve og Tjekkiet kunne præsentere en positiv vækst på 2 pct. af BNP. Den tjekkiske økonomi har sidenhen præsteret en positiv vækst og særligt året 2015 kan fremhæves, da et stigende indenlandsk privatforbrug, et højere investeringsniveau og især et stort indtag af strukturmidler fra EU’s fonde resulterede i en vækst på 4,5 pct., der gjorde den tjekkiske økonomi til den anden hurtigst voksende i Europa. Den høje vækst i 2015 var dog resultatet af en række one-off faktorer, der resulterede i et særligt godt år. Den tjekkiske økonomi har sidenhen præsteret en vækst på 2,5 pct. i 2016 og en vækst på 2,6 pct. forventes i 2017.

Den tjekkiske økonomi er drevet af handel med andre lande, den faldende oliepris, der har spillet en positiv rolle for den industritunge tjekkiske økonomi og det faktum, at den tjekkiske centralbank vedvarende har intervenerede på valutamarkedet for at holde den tjekkiske koruna på et fordelagtigt lavt niveau.
En forudsætning for, at Tjekkiet kan blive optaget i eurozonen, er, at underskuddet på det offentlige budget ikke overstiger 3 pct. af BNP. Tjekkiet lever allerede op til målet og havde i 2016 et overskud på 17 milliard DKK, hvilket var det bedste resultat i landets historie. Tjekkiet opfylder derfor kravene, da de forventes at være langt under de 3 pct. af BNP de kommende år og kan derfor deltage i ERM II og derefter eurozonen. Den nuværende regering har dog besluttet ikke at træde ind i ERM II eller at sætte en dato for indtrædelse i eurozonen forud for parlamentsvalgt, der skal afholdes senest i oktober 2017. Det vil således være op til en ny regering. Dette skyldes formentlig folkelig modstand samt intern uenighed i regeringen på området.
I 2015 lå inflationen i Tjekkiet på 0,3 pct., mens inflationsniveauet i 2016 var på 0,5 pct. og 1,3 pct. i 2017.

Arbejdsløsheden i Tjekkiet har været den laveste i EU siden begyndelsen af 2016. Siden 2014 er arbejdsløsheden konstant faldende. Den er på nuværende tidspunkt under 4 pct., hvilket er et resultat af, at den tjekkiske økonomi er kommet op i gear. Følgevirkningerne af den lave arbejdsløshed er begyndt at vise sig i form af lønstigninger og mangel på kvalificeret arbejdskraft.
I 2017 beløb den samlede danske eksport til Tjekkiet sig til 5.649 mio. DKK, mens importen nåede 10.761 mio. DKK. Dermed havde Danmark et underskud på handelsbalancen i forhold til Tjekkiet på 5.112 mio. DKK i 2017. En stor del af Danmarks import fra Tjekkiet består af maskiner og transportmidler. Danmark eksporterer bearbejdede varer (fx tekstil og papir) samt maskiner og transportmidler, kemikalier og kemiske produkter til Tjekkiet.

Læs mere om Danmarks handel med Tjekkiet og Centraleuropa på Eksportrådet hjemmeside.

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf.: + 420 257 111 900
Fax: +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk