Spring til indhold

Politisk praktikant

Den politiske afdeling søger to gange om året en praktikant. Praktikanten er normalt tilknyttet ambassaden i seks måneder. Vil du være forårets praktikant, så ansøg inden d. 8. oktober 2018.

Den danske ambassade i Prag ønsker at knytte en engageret praktikant til ambassadens politisk/økonomiske team fra 1. februar 2019 til 31. juli 2019.

Som praktikant i det politisk/økonomiske team vil du blive inddraget i ambassadens daglige arbejde på en række felter med klar vægt på de politiske og økonomiske områder. Arbejdet indebærer, at du skal sætte dig grundigt ind i landets politiske forhold, og du vil komme til at beskæftige dig med såvel indenrigs- som udenrigspolitik. Arbejdet vil omfatte informationssøgning, research til brug for indberetninger, deltagelse i møder, seminarer og konferencer, bidrag til rapporter, besvarelse af henvendelser, afholdelse af foredrag, opdatering af ambassadens hjemmeside m.v.

 

Kvalifikationer
Vi søger en dygtig praktikant med gode analytiske egenskaber og evnen til at tænke selvstændigt. Du skal arbejde struktureret og bevare overblikket samt have interesse for og kendskab til EU, politik og økonomi. Herudover forventer vi, at du kan lide og er god til at formulere dig skriftligt. Gode engelskkundskaber og et godt kendskab til Office-programmerne kræves. Vi er åbne for din uddannelsesmæssige baggrund, men du skal kunne forklare os, hvorfor du vil være interessant for os. Det er en forudsætning, at du er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt og er på overbygningsdelen af din uddannelse. For at kunne blive taget i betragtning til stillingen skal du enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark.

Praktiske oplysninger
Du tilknyttes ambassaden under de af Udenrigsministeriet udarbejdede ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt således, at opholdet kan meritoverføres, såfremt den studerendes uddannelsesinstitution tillader det.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder normalt en kompensation på op til DKK 2.700 DKK pr. måned som huslejetilskud eller tilskud til andre udgifter forbundet med opholdet. Du vil under opholdet almindeligvis kunne modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Du er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden i mange tilfælde være behjælpelig med dette.
 
Ansøgningsfrist
Såfremt ovenstående har din interesse, bedes du sende en ansøgning mærket ”PRAKTIK – POLITISK/ ØKONOMISK” samt CV, eksamensresultater og relevante bilag pr. e-mail, så den er os i hænde senest d. 8. oktober 2018. Send ansøgningen til:
 
The Royal Danish Embassy in Prague
Att.: Jonas Pedersen
E-mail: jonape@um.dk

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til nuværende praktikant i det politisk/økonomiske team Jonas Pedersen pr. mail: jonape@um.dk eller på telefon +420 257 111 921.

 

For information om ambassaden se www.tjekkiet.um.dk
 
Se opslaget som pdf her

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf.: + 420 257 111 900
Fax: +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk