Spring til indhold

Handelspraktikant

Vil du være forårets praktikant i handelsafdelingen på den danske ambassade i Prag, så send din ansøgning inden d. 8. oktober 2018.

Ambassaden i Prag søger en dygtig og arbejdsom praktikant til ambassadens Handelsafdeling. Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed og løbe fra den 1. februar 2019 til den 31. juli 2019.

Handelsafdelingens primære formål er, at bistå danske virksomheder med at eksportere til Tjekkiet, udvælge underleverandører eller etablere virksomhed i Tjekkiet. Som praktikant i Handelsafdelingen vil du indgå i et dynamisk team bestående af en udsendt chef for Handelsafdelingen, to tjekkiske eksportrådgivere, og en tjekkisk studerende. Du forventes at deltage i møder, som ambassadens Handelsafdeling afholder med sine klienter. Vi er en mindre ambassade, og du vil få mulighed for at prøve kræfter med en række spændende opgaver med hovedvægt inden for eksport og internationalisering. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 

  • Informationssøgning og markedsundersøgelser
  • Udarbejdelse af rapporter eller bidrag til rapporter
  • Forberedelse af eksportfremstød og messedeltagelse
  • Besvarelse af spørgsmål fra danske og tjekkiske virksomheder samt studerende
  • Foredragsplanlægning samt vedligeholdelse af interne databaser 

Kvalifikationer
Vi forventer, du har kommerciel indsigt og brænder for at bruge dine evner i Handelsafdelingens dynamiske miljø. Da Handelsafdelingen arbejder ud fra Eksportrådets vision om at skabe værdi og vækst for danske virksomheder, samt at være danske virksomheders foretrukne samarbejdspartner, stilles der høje krav til serviceniveau og professionel indsats. Det er en forudsætning, at du er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, og det er et krav, at du er indskrevet på overbygningen. Godt kendskab til IT og Office-programmer samt gode engelskkundskaber er naturligvis en forudsætning.

Praktikvilkår
Praktikanten tilknyttes ambassaden under de af Udenrigsministeriet udarbejdede ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt således, at opholdet kan meritoverføres, såfremt den studerendes uddannelsesinstitution tillader det.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder normalt en kompensation på DKK 2.700 pr. måned som huslejetilskud. Der er under opholdet almindeligvis mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Desuden er der mulighed for at søge legater. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, dog kan ambassaden i mange tilfælde være behjælpelig med dette.

Ansøgningsfrist 
Såfremt ovenstående har din interesse, bedes du sende din ansøgning samt CV, eksamensresultater og relevante bilag i en samlet PDF-fil mærket ”PRAKTIK – HANDELSAFDELINGEN”, så den er os i hænde senest den 8. oktober 2018.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til handelschef Jens Thomsen på tlf. (+420) 257 111 917 eller pr. mail: jentho@um.dk

Ansøgning sendes til:
Den Kongelige Danske Ambassade, Prag

Att.: Frederik Smed

Email: fresme@um.dk

 

For mere information se vores hjemmeside: www.tjekkiet.um.dk/da/eksportraadet

Se opslaget som pdf her

 

Den danske ambassade

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Mala Strana

 

Tlf.: + 420 257 111 900
Fax: +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk