Skip to content

Den velvyslance v Ostravě: konference City Changers, setkání s primátorem a výstava Happy Danes

08.12.2017  12:11
Středu 6. prosince strávil dánský velvyslanec Ole Frijs-Madsen v Ostravě, kam přijel na konferenci City Changers představit novou výstavu #HappyDanes a přednášet o udržitelné městské mobilitě. Poté se mu dostalo milého přijetí na radnici a nakonec zbyl čas i na rychlou prohlídku města, kde vzniká čtvrť zvaná Malá Kodaň.

Happy Danes Spokojeni Danove

Výstava Happy Danes / Spokojení Dánové v Ostavě.

6.-7. prosince 2017 proběhla v Ostravě konference City Changers zaměřená na téma městské mobility. Jedním z řečníků byl i dánský velvyslanec Ole Frijs-Madsen, který se ve své prezentaci věnoval sociálnímu rozměru udržitelné městské mobility. Na příkladu dánského města Aarhus ukázal, že udržitelná mobilita přímo souvisí se spokojeností obyvatel. Dánsko je totiž známé nejen rozvinutou cyklistickou dopravou, ale i tím, že se Dánové dlouhodobě umisťují na předních příčkách žebříčků nejšťastnějších zemí světa.

Ole Frijs-Madsen, Zdeněk Tůma, City Changers

Po přednášce následovala diskuze, které se zúčastnil i ekonom a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma (vpravo). Ten představil na konferenci ekonomický rozměr městské mobility.

Tématu štěstí a spokojenosti se věnuje i nová výstava Happy Danes neboli Spokojení Dánové, která byla poprvé představena právě na konferenci v Ostravě. Výstava, jejíž autorem je Institut pro výzkum štěstí v Kodani, bude bude v roce 2018 putovat ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty po českých a slovenských městech.

„Součástí dánského receptu na štěstí je i péče o veřejný prostor. Města, v nichž žijeme, mají zásadní vliv na kvalitu našeho života. A to se týká nejen čistoty ovzduší, ale i možnosti volně se pohybovat a trávit v městském prostoru volný čas. Prosazování změn v oblasti městské mobility nebývá snadné, v Dánsku tomu dopomáhá mimo jiné i vysoká míra důvěry a zájem obyvatel o věci veřejné,“ říká velvyslanec Dánského království v České republice Ole Frijs-Madsen. „Výstava Spokojení Dánové ukazuje, že spokojenost obyvatel je nejen podmíněna fungující ekonomikou, ale že podmínky pro fungující ekonomiku sama přímo vytváří,“ dodává velvyslanec.

Velvyslance přijal na radnici primátor Ostravy

Ole Frijs-Madsen a Tomáš Macura, Ostrava

Velvyslanec Ole Frijs-Madsen s primátorem Ostravy Tomášem Macurou.

Při příležitosti konference City Changers se velvyslanec Ole Frijs-Madsen sešel v Ostravě s primátorem města Tomášem Macurou. Po prohlídce radnice, která je největší v České republice a nabízí unikátní výhled z věže na celou Ostravu, následovala společná schůzka, kde primátor představil velvyslanci své město. Ostrava má v České republice kvůli své průmyslové minulosti pověst černého města, nyní má ale ambici stát se Evropským zeleným městem roku 2020. Kodaň získalo tento titul v roce 2014, a proto může sloužit třetímu největšímu městu ČR jako inspirace. Velvyslanec popřál primátorovi hodně štěstí a nabídl mu, že v případě zájmu rád městu pomůže se zprostředkováním kontaktu s Dánskem.

Ostrava má svou Malou Kodaň

Vysloužil Architekti, Malá Kodaň, Ole Frijs-Madsen

Architekti Ondřej a Markéta Vysloužilovi představili velvyslanci projekt Malá Kodaň.

Během schůzky přišla řeč také na projekt Malá Kodaň, který vzniká v centru Ostravy. Autorem projektu jsou Vysloužil Architekti, které Kodaň kdysi inspirovala na tolik, že se rozhodli upravit prostor kolem ulice Kostelní v Ostravě po jejím vzoru.

„Kostelní vede kolem nejstarší stavby v Ostravě a je nejkratším spojením z náměstí směrem na nábřeží. Chtěli jsme, aby se o té lokalitě začalo mluvit, a tak jsme oslovili místní subjekty a začali zdůrazňovat zajímavé architektonické prvky,“ říká architekt Ondřej vysloužil. „Od začátku projektu v roce 2013 se podařilo lokalitu zajímavě oživit, několikrát se tam konaly sousedské slavnosti, takže lidé mohli vidět, jak to může vypadat, když se veřejný prostor otevře. Z původního plánu, kdy měla být v místě asfaltová silnice, se vyklubala příjemná promenáda, která vede až k řece,“ říká architekt a dodává, že jejich vizí je začít používat principy inspirované Dánskem v celé Ostravě.

Více fotografií z návštěvy Ostravy najdete na našem Facebooku.