Skip to content

Slovensko-dánské dny vody 2019

06.09.2019  11:14


Slovensko-dánské dny vody 2019 otevřou diskuzi o
tom, jak lépe hospodařit s vodou

Slovensko-dánské dny vody 2019 pořádá Dánské velvyslanectví od 9. do 11. září 2019 ve třech slovenských městech. Dialog mezi slovenskými a dánskými subjekty o snižování spotřeby vody a energie, která se spotřebuje ve vodohospodářství, může pomoci nalézt řešení pro problémy související se suchem, povodněmi a klimatickými změnami, se kterými se naše společnost stále častěji potýká.

Dánská delegace, v jejímž čele stojí velvyslanec Ole Frijs-Madsen a obchodní rada Jens Thomsen, bude řešit vodohospodářské výzvy se zástupci veřejných institucí a firem v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích. Mezi firmami, které se účastní dialogu, jsou dánské společnosti Danfoss, DHI a Grundfos, které úspěšně působí i na slovenském trhu.

Vodohospodářské technologie jsou jednou z dánských předních kompetencí. „Dánsko rozvíjí dlouhodobě udržitelná a energeticky účinná řešení zohledňující vysoké nároky na kvalitu, energetickou a nákladovou efektivitu. Efektivnější hospodaření s vodou je navíc jedním z Udržitelných cílů OSN, které dlouhodobě spadají mezi priority dánské vlády,“ říká dánský velvyslanec v Praze, Ole Frijs-Madsen.

 

PROGRAM

Bratislava – 9. září 2019

Setkání se zástupci města Bratislava, Bratislavského samosprávného kraje a vodohospodářské společnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Setkání se zástupci Združenie miest a obcí Slovenska

Setkání se společností Slovnaft, a.s.

Bánská Bystrica/ Košice – 10. září 2019

Setkání se společností Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Setkání s vodohospodářskými společnostmi

  • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Setkání se zástupci Banskobystrického samosprávného kraje

Košice - 11. září 2019

Setkání se společností U.S. Steel Košice