Skip to content

Všeobecné informace o krátkodobých schengenských vízech

Schengenská víza vystavuje: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

V případě, že si nejste jisti, zda potřebujete vízum pro návštěvu příslušné země ležící v schengenském prostoru, ověřte si to na velvyslanectví příslušné země.

Vystavení schengenských víz je na volném uvážení a závisí na individuálním posouzení případu, včetně účelu návštěvy a úmyslu návratu. Schengenské vízum není vhodné pro případy, kdy chcete zůstat v schengenském prostoru déle než 3 měsíce, případně se chcete nechat zaměstnat, zřídit si firmu, obchodovat či vykonávat povolání. Žadatel je povinen vycestovat do 3 měsíců od data vystavení víza.

Pokud vlastníte platné schengenské vízum (tzn., že jste nevyčerpali celou dobu, na kterou bylo vízum vystaveno) a chcete požádat o vízum nové, musíte si nejprve nechat toto platné vízum zrušit na velvyslanectví země, která Vám jej vystavila.

Kromě krátkodobých či cestovních víz existují další 2 typy schengenských víz:

  • Letištní tranzitní vízum umožňuje jeho držiteli projít mezinárodní letištní zónou členského státu Schengenského prostoru, aniž by vstoupil na území tohoto členského státu. Tranzitní vízum pro letištní tranzit v Dánsku potřebují občané následujících zemí: Afghánistán, Bangladéš, Kongo (Demokratická republika Kongo), Eritrea, Etiopie, Ghana, Írán, Irák, Nigérie, Pákistán, Somálsko a Srí Lanka, pokud nemají trvalé bydliště v některém z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP), v USA či Kanadě s povolením k návratu nejpozději do 3 měsíc po tranzitu Dánska. Letištní tranzitní vízum nepotřebují ti občané Indie, kteří mají platné vízum či povolení k pobytu v zemi EU, EHP, USA či Kanadě.
  • Tranzitní vízum poskytuje žadatelům možnost projít územím jednoho či více členských států schengenského prostoru během jejich cesty do jiné země mimo schengenský prostor.


Dokumenty potřebné pro letištní tranzitní vízum a tranzitní vízum se mohou lišit od žádostí o krátkodobá vstupní víza.

Následující vízové informace se týkají pouze žadatelů o krátkodobá vstupní víza. Držitel schengenského víza podléhá imigrační kontrole a nemá zaručen vstup do žádné schengenské země, a to ani v případě, že má do této země platné vízum.

Běžné schengenské vízum neplatí na Faerských ostrovech a v Grónsku. Pokud cestujete do těchto destinací, budete potřebovat schengenské vízum vydané dánským zastupitelstvím, přičemž v kolonce pro komentář musí být uvedeno: „Platné pro Faerské ostrovy“ nebo „Platné pro Grónsko“.

Dánské velvyslanectví

Maltézské náměstí 5
Praha 1, Malá Strana
118 01

 

Tel.+420 257 111 900
Fax +420 257 531 410
Email: prgamb@um.dk